|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Konsultacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.                              

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
 

Do pobrania:

Ogłoszenie i formularz konsultacyjny projektu (.doc)  

Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 (.pdf)

Wyniki:

04.01.2017 r.
Sprawozdanie  z przebiegu i wyniku  konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020” w województwie łódzkim (.pdf)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.                              

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020
 

Do pobrania:

Ogłoszenie i formularz konsultacyjny projektu (.doc)

Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020 (.pdf)

Wyniki:

04.01.2017 r.
Sprawozdanie  z przebiegu i wyniku  konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020” w województwie łódzkim (.pdf)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.                              

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 - 2020

 

Do pobrania:

Ogłoszenie i formularz konsultacyjny projektu (.doc)

WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2017-2020 - projekt (.pdf)

Wyniki:

04.01.2017 r.
Sprawozdanie  z przebiegu i wyniku  konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017- 2020” w województwie łódzkim (.pdf)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.                           Data składania ofert:     01.12.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach (.pdf)

Strategia w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego - projekt aktualizacji (.pdf)

Formularze zgłaszania uwag i wniosków (.doc)

Wyniki:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” (.pdf)

Rozpatrzenie uwag i wniosków z konsultacji projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” (.pdf)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.08.2016r.                           Data składania ofert:     08.09.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020"

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 

Pokaż dodatkowe informacje