|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Konkursy -> Konkursy 2015

 

 

Data ogłoszenia: 15.04.2015 r.                           Data składania ofert:     06.05.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

10.06.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2015”

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 10.06.2015 r. do 17.06.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8 -16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 859/15 w dniu 13 sierpnia 2015 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w roku 2015, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2015


Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2015 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 17). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Aktualizacja kosztorysu – załącznik do umowy
Aktualizacja harmonogramu – załącznik do umowy


03.12.2015 r.
Oświadczenie o podatku VAT
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.02.2015 r.                           Data składania ofert:     05.03.2015r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w 2015r.

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

04.03.2014 r.

 

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2015.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 04.03.2015 r. do 11.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 47) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

23.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 415/15 w dniu 21 kwietnia 2015 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2015, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotacje z budżetu województwa łódzkiego

Lista ofert, które uzyskały pozytywną ocenę formalną
Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie).

Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2015 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 9).

Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Aktualizacja kosztorysu – załącznik do umowy
Aktualizacja harmonogramu – załącznik do umowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 r., przeciwdziałania przemocy
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2015 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r. do 3.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 43) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 384/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2015r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2015r. 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r. do 3.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 31) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 385/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął   pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 r. 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych  w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans  tych rodzin i osób - polityki prorodzinnej w 2015 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r. do 3.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 32) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 386/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityka prorodzinna w 2015r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityka prorodzinna w 2015r. 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości  w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej    w roku   2015.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r. do 3.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 25) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 387/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - działania z zakresu systemu pieczy zastępczej

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - działania z zakresu systemu pieczy zastępczej 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r., przeciwdziałania narkomanii
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2015 r

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r. do 3.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 43) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Stanowisko:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 388/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r., przeciwdziałania HIV/AIDS.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2015 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r. do 3.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 43) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 389/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2015 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2015 r. 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r., przeciwdziałania alkoholizmowi.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2015 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r. do 3.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 43) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 391/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął  pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2015 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2015 r 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2015 r.                           Data składania ofert:     5.02.2015 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

24.02.2015 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Rozwój ekonomii społecznej w 2015 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 24.02.2015 r.  do 03.03.2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 32) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 390/15 w dniu 13.04.2015 r. rozstrzygnął  drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2015 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2015 r. 

Pokaż dodatkowe informacje