|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

 

 

Data ogłoszenia: 29.08.2014 r.                           Data składania ofert:     19.09.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

07.10.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1220/14 w dniu 7 października 2014 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację z budżetu województwach łódzkiego

Lista ofert spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne


Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną


16.10.2014 r.

Oświadczenie o podatku VAT

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.07.2014 r.                           Data składania ofert:     07.08.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej. 
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

10.09.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1093/14 w dniu 9.09.2014 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej.

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację z budżetu województwa łódzkiego
Lista ofert spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne
Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2014 r.                           Data składania ofert:     06.06.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej. 
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - rozwój ekonomii społecznej

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2014 r.                           Data składania ofert:     06.06.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Pomoc materialna dla rodzin.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

20.08.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 930/14 w dniu 14.08.2014 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, , z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityka prorodzinnej. Pomoc materialna dla rodzin

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację z budżetu województwach łódzkiego

Lista ofert spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2014 r.                           Data składania ofert:     06.06.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityka prorodzinna.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

25.06.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości  w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 25.06.2014 r. do 2.07.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, pokój nr 46 w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

20.08.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 929/14 w dniu 14.08.2014 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, , z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityka prorodzinnej.

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację z budżetu województwach łódzkiego
Lista ofert spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne
Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 46).

Aktualizacja kosztorysu – załącznik do umowy

Aktualizacja harmonogramu – załącznik do umowy


 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2014 r.                           Data składania ofert:     06.06.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r. - przeciwdziałania narkomanii, związane z używaniem dopalaczy.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu


25.06.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii związane  z używaniem dopalaczy w roku 2014.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 25.06.2014 r. do 02.07.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, pokój nr 38 w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

20.08.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 928/14 w dniu 14.08.2014 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii związane z używaniem dopalaczy.

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację z budżetu województwach łódzkiego
Lista ofert spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne
Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć  w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 38). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Aktualizacja kosztorysu – załącznik do umowy
Aktualizacja harmonogramu – załącznik do umowy


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2014 r.                           Data składania ofert:     06.06.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

25.06.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości  w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 25.06.2014 r. do 2.07.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 47) w godzinach 8-16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Wyniki:

20.08.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 931/14 w dniu 14.08.2014 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, , z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację z budżetu województwach łódzkiego
Lista ofert spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne
Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie  z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 46).

Aktualizacja kosztorysu – załącznik do umowy
Aktualizacja harmonogramu – załącznik do umowy
 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.04.2014 r.                           Data składania ofert:     25.04.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja


22.04.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego przedłuża termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego – oferty należy składać w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej ( I piętro, pok.17) ul. Snycerska 8 w Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2014 roku do godz. 16.00. Tym samym ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnień braków lub nieprawidłowości ustala się w terminie nie wcześniej niż 28.05.2014 r. i nie później niż 11.06.2014 r.

Uchwała Nr 474/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.04.2014 r.


09.06.2014 r.


Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2014

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 09.06.2014 r. do 16.06.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8 -16.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

25.07.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 876/14 w dniu 22 lipca 2014 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 17). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Dokumentacja


16.10.2014 r.

Oświadczenie o podatku VAT

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.02.2014 r.                           Data składania ofert:     14.03.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja31.03.2014 r.


Lista  podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości  w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 31.03.2014 r. do 7.04.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 46) w godzinach 8-16.

Dokumentacja

Wyniki:

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 541/14 w dniu 6 maja 2014 r.  rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację z budżetu Województwa Łódzkiego


Lista ofert roku spełniających i nie spełniających wymogi merytoryczne

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2013 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, przeciwdziałania alkoholizmowi.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja07.02.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014.

 

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

23.04.2014 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 473/14 w dniu 22 kwietnia 2014 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 334/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia  26 marca 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowiw roku 2014

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację  z budżetu województwa łódzkiego

Lista ofert, spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 9). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Aktualizacja kosztorysu – załącznik do  umowy

Aktualizacja harmonogramu – załącznik do umowy
31.03.2014 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 334/14 w dniu 26 marca 2014 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć  w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 9). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2013 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania HIV/AIDS.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja


07.02.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS  w roku 2014.

 

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

31.03.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 337/14 w dniu 26 marca 2014 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu ochrony i promocji zdrowia – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS.

 Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w  ofercie. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 9). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Dokumentacja


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.103 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałania narkomanii.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja07.02.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2014.

 

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

31.03.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 336/14 w dniu 26 marca 2014 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 9). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Dokumentacja     

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2013 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z zakresu przeciwdziałania  przemocy
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja


07.02.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w roku 2014.

 

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

31.03.2014 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 335/14 w dniu 26 marca 2014 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania  z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 9). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2013 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja07.02.2014 r.


Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2014.

 
Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

31.03.2014 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 338/14 w dniu 26 marca 2014 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć  w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 9). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Dokumentacja 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2013 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja
07.02.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z  zakresu polityki prorodzinnej w roku 2014.

 

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości
 

Wyniki:

31.03.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 340/14 w dniu 26 marca 2014 r.  rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna.

Dokumentacja 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2013 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja


07.02.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  pomocy społecznej w roku 2014.

 

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości
 

Wyniki:

31.03.2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 339/14 w dniu 26 marca 2014 r.  rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Dokumentacja

 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2013 r.                           Data składania ofert:     10.01.2014 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja
 

07.02.2014 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014.


Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.

do pobrania: Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

31.03.2014 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 341/14 dnia 26 marca 2014 r.  rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014, z zakresu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej

Dokumentacja 

Pokaż dodatkowe informacje