|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

 

 

Data ogłoszenia: 27.06.2013 r.                           Data składania ofert:     17.07.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursu

31.07.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości


Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  31.07.2013 r. do 02.08..2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach 8-16.Wyniki:

Lista podmiotów, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotacje z budżetu województwa łódzkiego

Lista ofert, spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.03.2013 r.                           Data składania ofert:     12.04.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

10.05.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości


Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 10 maja 2013 r. do 16 maja 2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 w godz. 8-16.

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniających i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

Dokumenty do pobrania

03.09.2013 r.

Oświadczenie VAT

Wzór sprawozdania 2013


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, przeciwdziałania alkoholizmowi.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania HIV/AIDS.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16.

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne


Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałania narkomanii.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16.

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z zakresu przeciwdziałania  przemocy
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16.

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości


Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16.

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16.

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości


Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16.


Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2012 r.                           Data składania ofert:     11.01.2013 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

08.02.2013 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.02.2013 r. do 14.02.2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 w godzinach 8-16.

Wyniki:

Lista podmiotów z przyznanymi dotacjami

Lista ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną oraz spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

 

Pokaż dodatkowe informacje