|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

 

 

Data ogłoszenia: 21.09.2012 r.                              

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą z dnia 17 września 2012 r. zatwierdził Listę Rankingową ofert złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych spełniających wymogi merytoryczne z propozycjami podziału środków finansowych.
 

Do pobrania:

Lista rankingowa z propozycjami podziału środków finansowych

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.06.2012 r.r.                              

Nazwa:

Zmiany w rozstrzygnięciu konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  

Do pobrania:

Lista rankingowa ofert z zakresu pomocy społecznej spełniających wymogi merytoryczne z  podziałem środków finansowych

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.06.2012 r.                              

Nazwa:

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  22.06.2012 r. do 25.06.2012 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.11) w godzinach 8-16.
 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2012 r.                           Data składania ofert:     07.06.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będacych w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Lista rankingowa

Wykaz ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne

Wykaz ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                              

Nazwa:

Braki formalne i nieprawidłowości możliwe do usunięcia  z  zakresu zadania:  Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  27.03.2012 do 03.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.45,46) w godzinach 8-16.

 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                              

Nazwa:

Braki formalne i nieprawidłowości możliwe do usunięcia  z  zakresu zadania: 
Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2012.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  27.03.2012 do 02.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.38) w godzinach 8-16.

 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                              

Nazwa:

Braki formalne i nieprawidłowości możliwe do usunięcia  z  zakresu zadania: 
Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w roku 2012.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  27.03.2012 do 02.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.38) w godzinach 8-16.

 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                              

Nazwa:

Braki formalne i nieprawidłowości możliwe do usunięcia  z  zakresu zadania: Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2012.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  27.03.2012 do 02.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.38) w godzinach 8-16.

 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                              

Nazwa:

Braki formalne i nieprawidłowości możliwe do usunięcia  z  zakresu zadania: 
Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy w roku 2012 .

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  27.03.2012 do 02.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.38) w godzinach 8-16.

 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                              

Nazwa:

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  27.03.2012 do 02.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.15) w godzinach 8-16.
 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.03.2012 r.                              

Nazwa:

Braki formalne i nieprawidłowości możliwe do usunięcia  z  zakresu zadania:  Działania z zakresu polityki prorodzinnej.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od  21.03.2012 do 28.03.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.45,46) w godzinach 8-16. 

 

Do pobrania:

Lista braków formalnych i nieprawidłowości

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2012 r.                           Data składania ofert:     23.02.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z zakresu przeciwdziałania  przemocy
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Lista rankingowa z podziałem środków 
 
Wykaz ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne
 
Wykaz ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2012 r.                           Data składania ofert:     23.02.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

Wyniki:

Lista rankingowa ofert z zakresu polityki prorodzinnej spełniających wymogi merytoryczne z  podziałem środków finansowych

Wykaz ofert z zakresu polityki prorodzinnej spełniających i nie spełniających wymogi merytoryczne

Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu ofert w 2012 r. na zadanie: Działania z zakresu  polityki prorodzinnej i uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2012 r.                           Data składania ofert:     23.02.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Lista rankingowa z podziałem środków 
 
Wykaz ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne
 
Wykaz ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2012 r.                           Data składania ofert:     23.02.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania HIV/AIDS.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Lista rankingowa z podziałem środków 
 
Wykaz ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne
 
Wykaz ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2012 r.                           Data składania ofert:     23.02.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, przeciwdziałania alkoholizmowi.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Lista rankingowa z podziałem środków 
 
Wykaz ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne
 
Wykaz ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2012 r.                           Data składania ofert:     23.02.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

Wyniki:

Lista rankingowa ofert z zakresu pomocy społecznej spełniających wymogi merytoryczne z propozycjami podziału środków finansowych

Wykaz ofert z zakresu pomocy społecznej spełniających i nie spełniających wymogi merytoryczne

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2012 r.                           Data składania ofert:     23.02.2012 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałania narkomanii.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Lista rankingowa z podziałem środków 
 
Wykaz ofert spełniajacych i niespełniających wymogi merytoryczne
 
Wykaz ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną

 

Pokaż dodatkowe informacje