|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

 

 

Data ogłoszenia: 14.09.2011 r.                           Data składania ofert:     05.10.2011 r.

Nazwa:

dla fundacji i organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 29 poz. 172), na rok 2011.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Oświadczenie VAT

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacji pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2011 r.                           Data składania ofert:     05.08.2011 r.

Nazwa:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2011.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Wzór sprawozdania

Oświadczenie VAT

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2011 r.                           Data składania ofert:     05.08.2011 r.

Nazwa:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowiazwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w roku 2011
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Wyniki:

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2011 r.                           Data składania ofert:     05.08.2011 r.

Nazwa:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w roku 2011.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Wzór sprawozdania

Oświadczenie VAT

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2011 r.                           Data składania ofert:     05.08.2011 r.

Nazwa:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityki prorodzinnej w roku 2011.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Wzór sprawozdania

Oświadczenie VAT

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2011 r.                           Data składania ofert:     05.08.2011 r.

Nazwa:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej,    w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2011
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Wzór sprawozdania

Oświadczenie VAT

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.04.2011r.                           Data składania ofert:     27.04.2011r.

Nazwa:

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2010r.                           Data składania ofert:     19.01.2011r.

Nazwa:

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2010r.                           Data składania ofert:     19.01.2011r.

Nazwa:

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2010r.                           Data składania ofert:     19.01.2011r.

Nazwa:

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2010r.                           Data składania ofert:     19.01.2011r.

Nazwa:

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2010r.                           Data składania ofert:     19.01.2011r.

Nazwa:

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2010r.                           Data składania ofert:     19.01.2011r.

Nazwa:

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2010r.                           Data składania ofert:     19.01.2011r.

Nazwa:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2011.

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdanie

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje