|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Konkursy -> Konkursy 2010

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2010 r.                           Data składania ofert:     18.02.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu polityki prorodzinnej w roku 2010 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Sprawozdania

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 
Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2010 r.                           Data składania ofert:     18.02.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert      dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej – przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2010
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 
Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2010 r.                           Data składania ofert:     18.02.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania narkomanii w roku 2010 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 
Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2010 r.                           Data składania ofert:     18.02.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 
Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2010 r.                           Data składania ofert:     18.02.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2010  
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Umowa

Sprawozdania

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 
Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2010 r.                           Data składania ofert:     18.02.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2010
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Sprawozdania

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 
Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2010 r.                           Data składania ofert:     18.02.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w roku 2010 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Załączniki do umowy

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 

Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.03.2010 r.                           Data składania ofert:     23.04.2010 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert  dla fundacji i organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. (Dz. U. Nr29 poz. 172), na rok 2010.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumentacja

Sprawozdania

Wyniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały negatywną ocenę formalną
 
Wykaz organizacj pozarządowych, które trzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

 

Pokaż dodatkowe informacje