|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Aktualności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018   więcej...

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 23/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 22/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 20/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 19/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 17/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 21/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 18/2018

Nazwa zadania: Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty, zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018   więcej...

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofertwięcej...

Nr sprawy:   17/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 20/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   19/US/2018
 
Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pn. „Dziecko w obliczu zagrożeń XXI wieku” dla sześciu grup szkoleniowych w terminie październik – listopad 2018 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy:   19/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy:   14/2018

Nazwa zadania: Organizacja Wojewódzkich Dni Seniora 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 18/2018

Nazwa zadania: Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 15/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty więcej...

Nr sprawy: 16/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia pogłębionego badania pn. „Potrzeby osób chorych neurologicznie w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych formach wsparcia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy:   17/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018   więcej...

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część V - sprostowanie   więcej...

Nr sprawy: 16/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.07.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 15/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część I, II, III, IV, V   więcej...

Nr sprawy: 16/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.07.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   18/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkiej Konferencji Naukowej pn. „Pomóżmy dziecku z FASD – zapalmy czerwoną lampkę”  w dniu 10.09.2018 organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia FAS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dot. realizacji usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia polegającego na świadczeniu usługi coachingowej pn. „Coaching dla pracowników socjalnych realizowany w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia którego przedmiotem jest przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.07.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.07.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia którego przedmiotem jest przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2018 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 976/18 z dnia 10.07.2016 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 978/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek –  przeciwdziałanie patologii społecznej”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty część I i II   więcej...

Nr sprawy:   12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   17/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Roku 2018 dla 400 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 10/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 16/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia pogłębionego badania pn. „Potrzeby osób chorych neurologicznie w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych formach wsparcia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy:   14/2018

Nazwa zadania: Organizacja Wojewódzkich Dni Seniora 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty    więcej...

Nr sprawy: 11/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.07.2018 r.


Zapytanie ofertowe nr 7/M/Z/2018   więcej...

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Zapytanie ofertowe nr 6/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Zapytanie ofertowe nr 5/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 


Zapytanie ofertowe nr 4/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Zapytanie ofertowe nr 3/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.07.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 16/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia pogłębionego badania pn. „Potrzeby osób chorych neurologicznie w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych formach wsparcia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   15/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi podczas posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.07.2018 r.

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy:   14/2018

Nazwa zadania: Organizacja Wojewódzkich Dni Seniora 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   17/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Roku 2018 dla 400 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na organizacji dwóch zagranicznych wizyt studyjnych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 910/18 w dniu 26 czerwca 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - rozwój ekonomii społecznej w 2018 r.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia    więcej...

Nr sprawy:   14/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterującego w makroregionie”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.06.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia pogłębionego badania „Potrzeby osób chorych neurologicznie w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych formach wsparcia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.06.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert    więcej...

Nr sprawy: 11/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.06.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy:   12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   11/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych””
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne    więcej...

Nr sprawy:   16/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego    więcej...

Nr sprawy: 11/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne    więcej...

Nr sprawy:   14/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterującego w makroregionie”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania część I, II, III, IV, V    więcej...

Nr sprawy:   13/US/2018

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   więcej...

Nr sprawy:   12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/16/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej...

Nr sprawy: 10/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy:   12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   15/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi podczas posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   10/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/15/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/14/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/12/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.06.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 9/2018

Nazwa zadania: Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.06.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas uroczystego rozstrzygnięcia XX edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych p.n. „Sztuka jak balsam””
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 9/2018

Nazwa zadania: Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterujacego w makroregionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2018 r.

Zapytanie Ofertowe w trybie rozeznania rynku  więcej...

Nr sprawy 2/Z/M/2018

Pełnienie funkcji Doradcy ds. wyboru i współpracy z 5 gminami w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.