|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Aktualności


20.11.2017 r. 

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 32/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawę serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.11.2017 r. 

Zapytanie ofertowe   więcej...

Nr sprawy: 18/2017

Nazwa zadania:Świadczenie usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób i/lub wsparcia doradczego w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 26/US/2017

Nazwa zadania: świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 12 – 15 grudnia 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 27/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 04.12.2017 r. – 06.12.2017 r. dla maksymalnie 60 osób

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 28/2017

Nazwa zadania:Analiza działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
z terenu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2017 r. 

Informacja   więcej...

Nr sprawy: 27/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2017 r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 31/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem dotyczących Karty Seniora Województwa Łódzkiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Zapytanie ofertowe  więcej...

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w dziedzinie baz danych w celu przygotowania planu, narzędzi oraz seminarium dotyczącego utworzenia repozytorium danych z zakresu polityki społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 27/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:Usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 24/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 23 – 25 listopada 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 28/US/2017

Nazwa zadania:Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 14 listopada 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 29/2017

Nazwa zadania:Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w dziedzinie baz danych w celu przygotowania planu, narzędzi oraz seminarium dotyczącego utworzenia repozytorium danych z zakresu polityki społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Informacja o wyniku naboru   więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/10/2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 29/2017

Nazwa zadania:
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2017 r. 

Listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości  w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego trzeciego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych   więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.11.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.11.2017 r. 

Informacja o unieważnieniu   więcej...

Nr sprawy: 25/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawa serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 r. 

Informacja o unieważnieniu   więcej...

Nr sprawy: 24/2017

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 23/2017

Nazwa zadania:Druk i dostawa materialow poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.11.2017 r. 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe   więcej...

Nazwa zadania:Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 26/2017

Nazwa zadania:Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 27/US/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 25/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 22/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.10.2017 r. 
 
Informacja o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.10.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   więcej...

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, pn. Świadczenie usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób i/lub wsparcia doradczego w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 29/2017

Nazwa zadania:Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych
i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 28/US/2017

Nazwa zadania:Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 14 listopada 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 26/2017

Nazwa zadania:Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 25/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawa serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 27/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2017 r. 
 
Informacja o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 23/US/2017

Nazwa zadania:„Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 14 listopada 2017 r.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2017 r. 
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1488/17 z dnia 23 października 2017 r.  rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.    więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2017 r. 
 
Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 22/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2017 r. 
 
Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 21/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika
Socjalnego w roku 2017 dla 400 osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy: 27/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 04.12.2017 r. – 06.12.2017 r. dla maksymalnie 60 osób

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.10.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.10.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Analiza działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 26/US/2017

Nazwa zadania: świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia
w dniach 12 – 15 grudnia 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, na przedmiot którego składają się następujące usługi:
A. Kompleksowa organizacja szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób;
B. Wsparcie doradcze w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 24/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 23 – 25 listopada 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 24/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 23 – 25 listopada 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 25/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 26/2017

Nazwa zadania:Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby
Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 23/2017

Nazwa zadania:Druk i dostawa materialow poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 25/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawę serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2017 r. 
 
Informacja o wyniku naboru RCPS/N/9/2017  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania:  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 22/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 23/US/2017

Nazwa zadania:„Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 14 listopada 2017 r.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.2017 r. 
 
Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 24/2017

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 23/2017

Nazwa zadania:Druk i dostawa materialow poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.2017 r. 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ  więcej...

Nr sprawy: 22/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. ”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.10.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania:„Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2017 r. 
 
Informacja o wyniku naboru RCPS/N/8/2017  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 22/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o naborze RCPS/N/10/2017   wiecej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: Główny Specjalista w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   wiecej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.10.2017 r. 
 
Ogłoszenie o naborze RCPS/N/9/2017   wiecej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: Inspektor, starszy inspektor w Wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe   wiecej...

Nazwa zadania:„Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.09.2017 r. 
 
Informacja o udzieleniu zamówienia   wiecej...

Nr sprawy: 20/US/2017

Nazwa zadania: Zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowego szkolenia pn. „Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” dla trzech grup szkoleniowych w terminie październik – listopad 2017 roku.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.09.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   wiecej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn., „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.09.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   wiecej...

Nr sprawy: 21/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 24 osób na terenie województwa łódzkiego podczas pięciodniowego szkolenia pn.: „Projektowanie uniwersalne - kształtowanie przestrzeni publicznej i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami i starszych”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   wiecej...

Nr sprawy: 22/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   wiecej...

Nr sprawy: 21/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika
Socjalnego w roku 2017 dla 400 osób.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe   wiecej...

Nazwa zadania: Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej prowadzonej w formie panelu ekspertów oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny” w dniu 6.10.2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.09.2017 r. 
 
Informacja o udzieleniu zamówienia   wiecej...

Nr sprawy: 19/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert   wiecej...

Nr sprawy: 21/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 24 osób na terenie województwa łódzkiego podczas pięciodniowego szkolenia pn.: „Projektowanie uniwersalne - kształtowanie przestrzeni publicznej i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami i starszych”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.09.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   wiecej...

Nr sprawy: 17/2017

Nazwa zadania: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.09.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   wiecej...

Nr sprawy: 20/2017

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
w roku 2016
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   wiecej...

Nr sprawy: 11/2017

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb opiekunów osób w wieku senioralnym (60 +) z terenu województwa łódzkiego
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   wiecej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi, podczas dwóch jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   wiecej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.09.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   wiecej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi, podczas dwóch jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.09.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   wiecej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej prowadzonej w formie panelu ekspertów oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny” w dniu 6.10.2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.09.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy: 21/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 24 osób na terenie województwa łódzkiego podczas pięciodniowego szkolenia pn.: „Projektowanie uniwersalne - kształtowanie przestrzeni publicznej i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami i starszych”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.09.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 20/2017

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
w roku 2016
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.09.2017 r. 
 
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza  drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych   więcej...
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.09.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 17/2017

Nazwa zadania: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 19/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2017 r. 


Informacja o unieważanieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 18/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w roku 2017 dla 400 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe  więcej...

Nr sprawy: 11/2017

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb opiekunów osób w wieku senioralnym (60 +) z terenu województwa łódzkiego
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.09.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 18/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy: 20/2017

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
w roku 2016
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia więcej...

Nr sprawy: 17/2017

Nazwa zadania: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 r. 
 
Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy: 17/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.08.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 19/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.08.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamów