|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne EFS -> 2018

 

 

Data ogłoszenia: 29.11.2018 r.                           Data składania ofert:     07.12.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 42/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas czterech jednodniowych seminariów służących upowszechnianiu działań repozytorium w zakresie gromadzenia i udostępniania danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego dla maksymalnie 198 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


11.12.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.11.2018 r.                           Data składania ofert:     06.12.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 43/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego i opolskiego” w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 

Do pobrania:


Dokumentacja (28.11.2018 r.)

Dokumentacja nieaktualna (28.11.2018 r.)

Wyniki:


12.12.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia część I

11.12.2018 r. Informacja o unieważnieniu postępowania część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.11.2018 r.                           Data składania ofert:     03.12.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 35/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


07.12.2018 r.  Informacja o wyborze oferty część I
                         
Informacja o wyborze oferty część II


03.12.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert część I
                         
Informacja z otwarcia ofert część II
                         
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.11.2018 r.                           Data składania ofert:     26.11.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego i opolskiego” w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.11.2018 r.                           Data składania ofert:     26.11.2018 r.

Nazwa:

Szacowanie wartości zamówienia
 
Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.11.2018 r.                           Data składania ofert:     26.11.2018 r.

Nazwa:

Szacowanie wartości zamówienia
 
Treść ogłoszenia:  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usługi restauracyjnej podczas czterech jednodniowych seminariów służących upowszechnianiu działań repozytorium w zakresie gromadzenia i udostępniania danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego dla maksymalnie 198 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.11.2018 r.                           Data składania ofert:     29.11.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 41/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas dwudniowego spotkania dla podmiotów reintegracyjnych
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


03.12.2018 r. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2018 r.                           Data składania ofert:     23.11.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 39/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


07.12.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia część I

29.11.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.11.2018 r.                           Data składania ofert:     22.11.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 36/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


05.12.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia część I
                         Informacja o udzieleniu zamówienia część II

30.11.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia część III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.11.2018 r.                           Data składania ofert:     19.11.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Szacowanie kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas dwudniowego spotkania dla podmiotów reintegracyjnych”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.11.2018 r.                           Data składania ofert:     21.11.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 34/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


23.11.2018 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I, II i III

21.11.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert część I - korekta
                         
Informacja z otwarcia ofert część II - korekta

21.11.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert część I
                         
Informacja z otwarcia ofert część II
                         
Informacja z otwarcia ofert część III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.11.2018 r.                           Data składania ofert:     14.11.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 33/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


14.11.2018 r. Informacja o unieważnieniu postępowania część I
                        
Informacja o unieważnieniu postępowania część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.11.2018 r.                           Data składania ofert:     14.11.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:

19.11.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.11.2018 r.                           Data składania ofert:     15.11.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 33/2018

Nazwa zadania: Usługa budowy repozytorium danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


27.11.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

15.11.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.10.2018 r.                           Data składania ofert:     08.11.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 32/2018

Nazwa zadania: „Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


22.11.2018 r. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
                        Sprostowanie informacji o wyborze oferty

15.11.2018 r. Informacja o wyborze oferty

08.11.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.10.2018 r.                           Data składania ofert:     31.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej podczas trzech 2- dwudniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.10.2018 r.                           Data składania ofert:     05.11.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 10/M/Z/2018

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


09.11.2018 r.  Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.10.2018 r.                           Data składania ofert:     05.11.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 9/M/Z/2018

Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych   w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


09.11.2018 r.  Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.10.2018 r.                           Data składania ofert:     05.11.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 8/M/Z/2018

Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych  w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


09.11.2018 r.  Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.10.2018 r.                           Data składania ofert:     31.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.10.2018 r.                           Data składania ofert:     02.11.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 31/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


09.11.2018 r. Informacja o wyborze oferty część I
                         Informacja o wyborze oferty część II

02.11.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert część I
                         
Informacja z otwarcia ofert część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2018 r.                           Data składania ofert:     26.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia Procedura rozeznania rynku (24.10.2018 r.)

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa budowy repozytorium danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018” oraz , Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja (24.10.2018 r.)

Dokumentacja nieaktualna (24.10.2018 r.)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.10.2018 r.                           Data składania ofert:     29.10.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 30/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


30.10.2018 r. Informacja o unieważnieniu postępowania część I
                        
Informacja o unieważnieniu postępowania część II
                        
Informacja o unieważnieniu postępowania część III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.10.2018 r.                           Data składania ofert:     29.10.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr sprawy DBA.54.02.02.2018

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
 

Do pobrania:

25.10.2018 r.  Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego

23.10.2018 r.  Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego

Dokumentacja

Wyniki:


05.11.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

29.10.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2018 r.                           Data składania ofert:     22.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2018 r.                           Data składania ofert:     22.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2018 r.                           Data składania ofert:     22.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2018 r.                           Data składania ofert:     22.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na wykonaniu materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2018 r.                           Data składania ofert:     19.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na organizacji dwóch zagranicznych wizyt studyjnych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.10.2018 r.                           Data składania ofert:     19.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia nr sprawy DBA.54.02.02.2018

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.10.2018 r.                           Data składania ofert:     19.10.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 29/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


26.10.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

25.10.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

19.10.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.10.2018 r.                           Data składania ofert:     15.10.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Nr sprawy 2/K/Z/2018

Nazwa zadania: Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


16.10.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.10.2018 r.                           Data składania ofert:     17.10.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   28/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


06.11.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia część II

26.10.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

19.10.2018 r. Informacja o unieważnieniu postępowania część III
                        
Informacja o unieważnieniu postępowania część IV
                        
Informacja o unieważnieniu postępowania część V

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.10.2018 r.                           Data składania ofert:     15.10.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr DBA.54.02.02.2018

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
 

Do pobrania:


15.10.2018 r.  Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego

09.10.2018 r.  Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego

08.10.2018 r.  Aktualny załącznik do zapytania ofertowego nr DBA.54.02.02.2018

Dokumentacja

Wyniki:


17.10.2018 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15.10.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.10.2018 r.                           Data składania ofert:     09.10.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn."Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego "Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.09.2018 r.                           Data składania ofert:     04.10.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 28/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


09.10.2018 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

04.10.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.09.2018 r.                           Data składania ofert:     19.09.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa Łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.09.2018 r.                           Data składania ofert:     21.09.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.09.2018 r.                           Data składania ofert:     17.09.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa Łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.09.2018 r.                           Data składania ofert:     17.09.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Nr sprawy: 1/K/Z/2018

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


09.10.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.09.2018 r.                           Data składania ofert:     17.09.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   21/US/2018

Nazwa zadania: „Coaching dla pracowników socjalnych realizowany w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:


10.10.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.09.2018 r.                           Data składania ofert:     13.09.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 26/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

11.09.2018 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

07.09.2018 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

07.09.2018 r.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

07.09.2018 r.  Załączniki

Wyniki:


30.10.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

24.09.2018 r. Informacja o wyborze oferty

13.09.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.09.2018 r.                           Data składania ofert:     10.09.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn."Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego "Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.08.2018 r.                           Data składania ofert:     27.08.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi
 

Do pobrania:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131719

Wyniki:


31.08.2018 r.  Informacja o wyborze oferty
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131719

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.08.2018 r.                           Data składania ofert:     21.08.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 21/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki - Zmianie uległa jedynie numeracja załącznika nr 5 znajdująca się w prawym górnym rogu dokumentu. Treść dokumentu nie uległa zmianie.

Załączniki nieaktualne (17.08.2018 r.)

Wyniki:


28.08.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

21.08.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.08.2018 r.                           Data składania ofert:     16.08.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.08.2018 r.                           Data składania ofert:     16.08.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 20/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.  

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


03.09.2018 r. 
Informacja o wyborze oferty cz. I
                         
Informacja o wyborze oferty cz. II

16.08.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert cz. I
                         
Informacja z otwarcia ofert cz. II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.08.2018 r.                           Data składania ofert:     13.08.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 19/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


24.08.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

13.08.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.07.2018 r.                           Data składania ofert:     07.08.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
 

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128327

Wyniki:

09.08.2018 rInformacja o wyborze oferty
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128327

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.07.2018 r.                           Data składania ofert:     31.07.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 15/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


01.08.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.07.2018 r.                           Data składania ofert:     25.07.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.07.2018 r.                           Data składania ofert:     27.07.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dot. realizacji usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.07.2018 r.                           Data składania ofert:     27.07.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia polegającego na świadczeniu usługi coachingowej pn. „Coaching dla pracowników socjalnych realizowany w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.07.2018 r.                           Data składania ofert:     20.07.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia którego przedmiotem jest przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.07.2018 r.                           Data składania ofert:     23.07.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.07.2018 r.                           Data składania ofert:     19.07.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia którego przedmiotem jest przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
 

Do pobrania:


Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.                           Data składania ofert:     10.07.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 7/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:


12.07.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.                           Data składania ofert:     10.07.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 6/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:


12.07.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.                           Data składania ofert:     10.07.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 5/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:


12.07.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.                           Data składania ofert:     10.07.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 4/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:


12.07.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.                           Data składania ofert:     10.07.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 3/M/Z/2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:


12.07.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.07.2018 r.                           Data składania ofert:     10.07.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 16/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia pogłębionego badania pn. „Potrzeby osób chorych neurologicznie w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych formach wsparcia”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


31.07.2018 r. Informacja o wyborze oferty

10.07.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.06.2018 r.                           Data składania ofert:     28.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na organizacji dwóch zagranicznych wizyt studyjnych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.06.2018 r.                           Data składania ofert:     27.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia pogłębionego badania „Potrzeby osób chorych neurologicznie w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych formach wsparcia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.06.2018 r.                           Data składania ofert:     27.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.06.2018 r.                           Data składania ofert:     27.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki

25.06.2018 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

10.07.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

02.07.2018 r.  Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

27.06.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.06.2018 r.                           Data składania ofert:     26.06.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   16/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:22.07.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia część I
                         
Informacja o udzieleniu zamówienia część II
                         
Informacja o udzieleniu zamówienia część III
                         
Informacja o udzieleniu zamówienia część IV
                         
Informacja o udzieleniu zamówienia część V

26.07.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia część V - sprostowanie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.                           Data składania ofert:     25.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 11/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


05.07.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

25.06.2018 r.   Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.                           Data składania ofert:     25.06.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   14/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterującego w makroregionie”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Dokumentacja nieaktualna (18.06.2018 r.)

Wyniki:

26.06.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.06.2018 r.                           Data składania ofert:     22.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Załączniki nieaktualne (15.06.2018 r.)

Wyniki:


12.07.2018 r.   Informacja o wyborze oferty część II

12.07.2018 r.   Informacja o wyborze oferty część I

22.06.2018 r.   Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.06.2018 r.                           Data składania ofert:     08.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego.

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115951

Wyniki:

19.06.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115935

Wyniki:

19.06.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115896

Wyniki:

19.06.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115815

Wyniki:

19.06.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     06.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterujacego w makroregionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.06.2018 r.                           Data składania ofert:     06.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie Ofertowe w trybie rozeznania rynku
Nr sprawy 2/Z/M/2018

Pełnienie funkcji Doradcy ds. wyboru i współpracy z 5 gminami w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

11.06.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.05.2018 r.                           Data składania ofert:     04.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych:
w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”
w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.05.2018 r.                           Data składania ofert:     04.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 9/2018

Nazwa zadania: Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

08.06.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

04.06.2018 r.   Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.05.2018 r.                           Data składania ofert:     30.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2018 r.                           Data składania ofert:     30.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2018 r.                           Data składania ofert:     01.06.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   13/US/2018

Świadczenie usług restauracyjnych. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

15.06.2018r. Informacja o unieważnieniu postępowania część I, II, III, IV, V

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2018 r.                           Data składania ofert:     28.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tysięcy mieszkańców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.05.2018 r.                           Data składania ofert:     30.05.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Informacje o ogłoszeniu

Wyniki:

30.05.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2018 r.                           Data składania ofert:     22.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego wyboru eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej   II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2018 r.                           Data składania ofert:     18.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2018 r.                           Data składania ofert:     23.05.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   10/US/2018
 
Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

13.06.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.05.2018 r.                           Data składania ofert:     16.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej  w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2018 r.                           Data składania ofert:     07.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa polegająca na realizacji zadań Doradcy ds. wyboru i współpracy z 5 gminami w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2018 r.                           Data składania ofert:     07.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa polegająca
na realizacji zadań Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.04.2018 r.                           Data składania ofert:     02.05.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: DBA.54.01.2018

Nazwa zadania:  Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Dokumentacja

02.05.2018 r.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

26.04.2018 r.  Informacja o zmianie terminu składania ofertWyniki:

11.05.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

07.05.2018 r.  
Informacja z otwarcia ofert


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.04.2018 r.                           Data składania ofert:     20.04.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.04.2018 r.                           Data składania ofert:     11.04.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

 
Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.04.2018r.                           Data składania ofert:     11.04.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2018 r.                           Data składania ofert:     19.03.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.03.2018 r.                           Data składania ofert:     14.03.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.02.2018 r.                           Data składania ofert:     06.03.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.02.2018 r.                           Data składania ofert:     27.02.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę polegającą na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.02.2018 r.                           Data składania ofert:     28.02.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie opracowania koncepcji badawczej i realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim.
 

Do pobrania:

Informacje o ogłoszeniu

Wyniki:

05.03.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2018 r.                           Data składania ofert:     22.02.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 2/2018

Nazwa zadania:Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

14.02.2018 r.   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

02.03.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

23.02.2018 r.   Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2018r.                           Data składania ofert:     06.02.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

01.02.2018 r.
Aktualna dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.01.2018 r.                           Data składania ofert:     07.02.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 1/2018

Nazwa zadania:Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

07.02.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

14.02.2018 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.01.2018 r.                           Data składania ofert:     06.02.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 2/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

02.03.2018 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia cz. I
                           Informacja o udzieleniu zamówienia cz. II
                           Informacja o udzieleniu zamówienia cz. III
                           Informacja o udzieleniu zamówienia cz. IV

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2018 r.                           Data składania ofert:     29.01.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyniki:

30.01.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2018 r.                           Data składania ofert:     24.01.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2018 r.                           Data składania ofert:     18.01.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.01.2018 r.                           Data składania ofert:     12.01.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.01.2018 r.                           Data składania ofert:     15.01.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 1/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas wizyty studyjnej dla kadry
zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

06.03.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje