|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne EFS -> 2018

 

 

Data ogłoszenia: 19.06.2018 r.                           Data składania ofert:     27.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.06.2018 r.                           Data składania ofert:     26.06.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   16/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.                           Data składania ofert:     25.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 11/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.                           Data składania ofert:     25.06.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   14/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterującego w makroregionie”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Dokumentacja nieaktualna (18.06.2018 r.)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.06.2018 r.                           Data składania ofert:     22.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Załączniki nieaktualne (15.06.2018 r.)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.06.2018 r.                           Data składania ofert:     08.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego.

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115951

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115935

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115896

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     11.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.  

Do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115815

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     06.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterujacego w makroregionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.06.2018 r.                           Data składania ofert:     06.06.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie Ofertowe w trybie rozeznania rynku
Nr sprawy 2/Z/M/2018

Pełnienie funkcji Doradcy ds. wyboru i współpracy z 5 gminami w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

11.06.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.05.2018 r.                           Data składania ofert:     04.06.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych:
w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”
w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.05.2018 r.                           Data składania ofert:     04.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 9/2018

Nazwa zadania: Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

08.06.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

04.06.2018 r.   Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.05.2018 r.                           Data składania ofert:     30.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2018 r.                           Data składania ofert:     30.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2018 r.                           Data składania ofert:     01.06.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   13/US/2018

Świadczenie usług restauracyjnych. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

15.06.2018r. Informacja o unieważnieniu postępowania część I, II, III, IV, V

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2018 r.                           Data składania ofert:     28.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tysięcy mieszkańców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.05.2018 r.                           Data składania ofert:     30.05.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Informacje o ogłoszeniu

Wyniki:

30.05.2018 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2018 r.                           Data składania ofert:     22.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego wyboru eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej   II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2018 r.                           Data składania ofert:     18.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2018 r.                           Data składania ofert:     23.05.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   10/US/2018
 
Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

13.06.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.05.2018 r.                           Data składania ofert:     16.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej  w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2018 r.                           Data składania ofert:     07.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa polegająca na realizacji zadań Doradcy ds. wyboru i współpracy z 5 gminami w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2018 r.                           Data składania ofert:     07.05.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa polegająca
na realizacji zadań Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.04.2018 r.                           Data składania ofert:     02.05.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: DBA.54.01.2018

Nazwa zadania:  Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Dokumentacja

02.05.2018 r.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

26.04.2018 r.  Informacja o zmianie terminu składania ofertWyniki:

11.05.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

07.05.2018 r.  
Informacja z otwarcia ofert


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.04.2018 r.                           Data składania ofert:     20.04.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.04.2018 r.                           Data składania ofert:     11.04.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

 
Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.04.2018r.                           Data składania ofert:     11.04.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2018 r.                           Data składania ofert:     19.03.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.03.2018 r.                           Data składania ofert:     14.03.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.02.2018 r.                           Data składania ofert:     06.03.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.02.2018 r.                           Data składania ofert:     27.02.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę polegającą na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.02.2018 r.                           Data składania ofert:     28.02.2018 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie opracowania koncepcji badawczej i realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim.
 

Do pobrania:

Informacje o ogłoszeniu

Wyniki:

05.03.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2018 r.                           Data składania ofert:     22.02.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 2/2018

Nazwa zadania:Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

14.02.2018 r.   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

02.03.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

23.02.2018 r.   Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2018r.                           Data składania ofert:     06.02.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

01.02.2018 r.
Aktualna dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.01.2018 r.                           Data składania ofert:     07.02.2018 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 1/2018

Nazwa zadania:Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

07.02.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

14.02.2018 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.01.2018 r.                           Data składania ofert:     06.02.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 2/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

02.03.2018 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia cz. I
                           Informacja o udzieleniu zamówienia cz. II
                           Informacja o udzieleniu zamówienia cz. III
                           Informacja o udzieleniu zamówienia cz. IV

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2018 r.                           Data składania ofert:     29.01.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyniki:

30.01.2018 r.   Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2018 r.                           Data składania ofert:     24.01.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.01.2018 r.                           Data składania ofert:     18.01.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.01.2018 r.                           Data składania ofert:     12.01.2018 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.01.2018 r.                           Data składania ofert:     15.01.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 1/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas wizyty studyjnej dla kadry
zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

06.03.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje