|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2018

 

 

Data ogłoszenia: 14.06.2018 r.                           Data składania ofert:     22.06.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   15/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi podczas posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Dokumentacja - nieaktualna (14.06.2018 r.)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.                           Data składania ofert:     14.06.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 10/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
Załączniki

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Wyniki:

14.06.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.05.2018 r.                           Data składania ofert:     25.05.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   12/US/2018
 
Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas uroczystego rozstrzygnięcia XX edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych p.n. „Sztuka jak balsam””
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

04.06.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2018 r.                           Data składania ofert:     23.05.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   11/US/2018
 
Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych””
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

19.06.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.04.2018 r.                           Data składania ofert:     02.05.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 8/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
Załączniki

Wyniki:

08.05.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

02.05.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.04.2018 r.                           Data składania ofert:     20.04.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)”
 

Do pobrania:

 
Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2018 r.                           Data składania ofert:     19.04.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 7/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
Załączniki

Wyniki:


19.04.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert 

27.04.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.04.2018 r.                           Data składania ofert:     18.04.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
 
Nr sprawy:   9/US/2018
 
Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej podczas XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Ziemia Łódzka 2018””
 

Do pobrania:


Dokumentacja

Wyniki:

08.05.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.03.2018 r.                           Data składania ofert:     06.04.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 6/2018

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wzorem nadruku przekazanym przez Zamawiającego”.
 

Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu
 
 

Wyniki:

 
06.04.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert  
 
09.04.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.03.2018r.                           Data składania ofert:     29.03.2018r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy:   8/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas III Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 22.04.2018 r. – 27.04.2018 r.”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:


11.04.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.03.2018 r.                           Data składania ofert:     28.03.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.
 

Do pobrania:

22.03.2018 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:


28.03.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

11.04.2018 r.  Informacja o wyborze oferty


12.04.2018 r.  Zawiadomienie o unieważneiniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert

30.04.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.03.2018 r.                           Data składania ofert:     20.03.2018 r.

Nazwa:

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas III Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 22.04.2018 r. – 27.04.2018 r.”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.03.2018 r.                           Data składania ofert:     22.03.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy:   7/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

05.04.2018 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.03.2018 r.                           Data składania ofert:     20.03.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 4/2018

Nazwa zadania: Usługa kompleksowej organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych podsumowanych piknikiem integracyjnym, pn : „ Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek – przeciwdziałania patologii społecznej”, realizowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2018.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki

Wyniki:

21.03.2018 r.   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2018 r.                           Data składania ofert:     13.03.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy:   6/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi podczas czterech jednodniowych warsztatów
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

19.03.2018 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2018 r.                           Data składania ofert:     06.03.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy:   4/US/2018

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch szkoleń, które odbędą się w terminach: 19 – 20 kwietnia 2018 r. (I szkolenie) oraz 17 – 18 maja 2018 r. (II szkolenie)
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

15.03.2018 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.02.2018 r.                           Data składania ofert:     05.03.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy:   5/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas I Kongresu Suicydologicznego w dniu 22.03.2018 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

21.03.2018 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.02.2018 r.                           Data składania ofert:     23.02.2018 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 3/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i  wykonanie materiałów informacyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:


19.02.2018 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki

Wyniki:

02.03.2018 r.  Informacja o wyborze oferty

23.02.2018 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2018 r.                           Data składania ofert:     22.02.2018 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy:   3/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas spotkania członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wraz z przedstawicielami samorządu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

27.02.2018 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje