|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2017

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2017 r.                           Data składania ofert:     23.11.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 31/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem dotyczących Karty Seniora Województwa Łódzkiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

23.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

28.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.11.2017 r.                           Data składania ofert:     13.11.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki

03.11.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

13.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert


Wyniki:

17.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.10.2017 r.                           Data składania ofert:     08.11.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 29/2017

Nazwa zadania:
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

31.10.2017 r. Aktualna wersja - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

08.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

09.11.2017 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.10.2017 r.                           Data składania ofert:     06.11.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Nr sprawy: 28/US/2017

Nazwa zadania:Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 14 listopada 2017 r.

 

Do pobrania:

Dokumentacja

09.11.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2017 r.                           Data składania ofert:     31.10.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 27/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 04.12.2017 r. – 06.12.2017 r. dla maksymalnie 60 osób

 

Do pobrania:

Dokumentacja

17.11.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.10.2017 r.                           Data składania ofert:     27.10.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 26/US/2017

Nazwa zadania: świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 12 – 15 grudnia 2017 roku
 

Do pobrania:

Dokumentacja

17.11.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2017 r.                           Data składania ofert:     26.10.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 24/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 23 – 25 listopada 2017 roku
 

Do pobrania:

Dokumentacja

18.10.2017 r  Aktualna dokumentacja

13.11.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2017 r.                           Data składania ofert:     26.10.2017r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

Nr sprawy: 25/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

02.11.2017 r.Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2017 r.                           Data składania ofert:     26.10.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 26/2017

Nazwa zadania:Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki

26.10.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

02.11.2017 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.10.2017 r.                           Data składania ofert:     20.10.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 23/US/2017

Nazwa zadania:„Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 14 listopada 2017 r.”
 

Do pobrania:

DokumentacjaWyniki:

25.10.2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.10.2017 r.                           Data składania ofert:     18.10.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 23/2017

Nazwa zadania:Druk i dostawa materialow poligraficznych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki

Wyniki:

18.10.2017 r.  Informacja z otwarcia ofert
19.10.2017 r.  Korekta z informacji z otwarcia ofert
06.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.10.2017 r.                           Data składania ofert:     12.10.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 22/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki


10.10.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

12.10.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

02.11.2017 r . Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.09.2017 r.                           Data składania ofert:     02.10.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 21/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika
Socjalnego w roku 2017 dla 400 osób.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

23.10.2017 r.Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.09.2017 r.                           Data składania ofert:     19.11.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 21/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 24 osób na terenie województwa łódzkiego podczas pięciodniowego szkolenia pn.: „Projektowanie uniwersalne - kształtowanie przestrzeni publicznej i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami i starszych”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

19.09.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

25.09.2017 r .Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.08.2017 r.                           Data składania ofert:     05.09-2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 20/US/2017

Nazwa zadania: Zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowego szkolenia pn. „Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” dla trzech grup szkoleniowych w terminie październik – listopad 2017 roku.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

28.09.2017 r.Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.08.2017 r.                           Data składania ofert:     05.09.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 19/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń
 

Do pobrania:

Dokumentacja

20.09.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.08.2017 r.                           Data składania ofert:     28.08.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 19/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków


Załączniki
22.08.2017 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

05.09.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.08.2017 r.                           Data składania ofert:     21.08.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 18/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w roku 2017 dla 400 osób.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

05.09.2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.08.2017 r.                           Data składania ofert:     08.08.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 15/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
 

Do pobrania:

08.08.2017 r.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

03.08.2017 r.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki

Wyniki:

11.08.2017 r. Informacja o wyborze oferty

10.08.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.06.2017 r.                           Data składania ofert:     07.07.2017r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pomoc de minimis – regulacje prawne, interpretacje, zastosowanie w praktyce” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.06.2017 r.                           Data składania ofert:     07.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Animacja w środowiskach lokalnych, w tym wystąpienia publiczne (praca z kamerą, autoprezentacja), dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.06.2017 r.                           Data składania ofert:     30.06.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi


 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.06.2017 r.                           Data składania ofert:     20.06.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 15/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

26.06.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia.

27.06.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia cz. II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.05.2017 r.                           Data składania ofert:     05.06.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 11/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

30.05.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

06.06.2017 r.   Informacja z otwarcia ofert

13.06.2017 r.  
Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2017 r.                           Data składania ofert:     01.06.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 14/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji w dniu 26.06.2017 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

09.06.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia.

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2017 r.                           Data składania ofert:     24.05.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 9/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

26.05.2017 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24.05.2017 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.052017 r.                           Data składania ofert:     19.05.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 13/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi dla 96 osób podczas 4 jednodniowych warsztatów
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

25.05.2017  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2017 r.                           Data składania ofert:     19.05.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

12.05.2017 r.
  Wyjaśnienia treści SIWZ

16.05.2017 r.  Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

16.05.2017 r.  Informacja o zmianie treści SIWZ

17.05.2017 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

26.05.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

24.05.2017 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.05.2017 r.                           Data składania ofert:     18.05.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 7/2017

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

26.05.2017 r.   Informacja o wyborze oferty cz.1 i cz.2

18.05.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert cz. 1
Informacja z otwarcia ofert cz. 2

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.04.2017 r.                           Data składania ofert:     13.07.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 12/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń, które odbędą się w terminach: 01 – 03.06.2017 r. i 07 – 09.09.2017 r.  (I szkolenie) oraz 29.06. – 01.07.2017 r. i 21 – 23.09.2017 r. (II szkolenie)
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

24.04.2017 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.04.2017 r.                           Data składania ofert:     14.04.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 11/US/2017

Nazwa zadania: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) dotyczy świadczenia usługi restauracyjnej podczas sześciu jednodniowych szkoleń w dniach 25.05.2017 r., 26.05.2017 r., 05.06.2017 r., 09.06.2017 r., 22.06.2017 r., 23.06.2017 r
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

27.04.2017 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.03.2017 r.                           Data składania ofert:     31.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 10/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń, które odbędą się w terminach: 01 – 03.06.2017 r. i 07 – 09.09.2017 r.  (I szkolenie) oraz 29.06. – 01.07.2017 r. i 21 – 23.09.2017 r. (II szkolenie)
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

07.04.2017 r.   Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.03.2017 r.                           Data składania ofert:     31.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 9/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas zjazdu i szkolenia w dniach 08 – 12 maja 2017 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

20.04.2017 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.03.2017 r.                           Data składania ofert:     28.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy: 4/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

28.03.2017 r. - Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.03.2017 r.                           Data składania ofert:     24.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy: 3/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na XII Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

24.03.2017 r.  Informacja z otwarcia ofert

31.03.2017 r. - Informacja o wyborze oferty 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2017 r.                           Data składania ofert:     20.03.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

22.03.2017 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.03.2017 r.                           Data składania ofert:     13.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 4/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

24.03.2017 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.03.2017 r.                           Data składania ofert:     10.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 5/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych” w dniach  27.03.2017 r. – 30.03.2017 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

20.03.2017 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.02.2017 r.                           Data składania ofert:     02.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 3/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia pn. „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu” w dniach: 28.03.2017 r. – 30.03.2017 r. (I etap) oraz 30.05.2017 r. – 01.06.2017 r.  (II etap).
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki

Wyniki:

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje