|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne EFS -> 2017

 

 

Data ogłoszenia: 28.12.2017 r.                           Data składania ofert:     08.01.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.12.2017 r.                           Data składania ofert:     29.12.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn., „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas wizyty studyjnej dla kadry zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.12.2017 r.                           Data składania ofert:     18.12.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 20/2017

Nazwa zadania: Usługa polegająca na dostarczeniu licencji SQL Server Standard Core 2017 Open (2 licenses) No Level Government CoreLicense Qlfd – 2 licencje (na 4 rdzenie) lub równoważnej
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

19.12.2017 r.   Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.11.2017 r.                           Data składania ofert:     30.11.2017 r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 32/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawę serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

27.11.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

30.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

08.12.2017 r.   Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.11.2017 r.                           Data składania ofert:     28.11.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 18/2017


Nazwa zadania:Świadczenie usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób i/lub wsparcia doradczego w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

30.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.11.2017 r.                           Data składania ofert:     27.11.2017r.

Nazwa:

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 28/2017

Nazwa zadania:Analiza działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki

27.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

28.11.2017 r.  Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.11.2017r.                           Data składania ofert:     22.11.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w dziedzinie baz danych w celu przygotowania planu, narzędzi oraz seminarium dotyczącego utworzenia repozytorium danych z zakresu polityki społecznej.
 

Do pobrania:

Informacje o ogłoszeniu

Wyniki:

23.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.                           Data składania ofert:     22.11.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:Usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

23.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.11.2017 r.                           Data składania ofert:     13.11.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w dziedzinie baz danych w celu przygotowania planu, narzędzi oraz seminarium dotyczącego utworzenia repozytorium danych z zakresu polityki społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”. 

 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.11.2017 r.                           Data składania ofert:     09.11.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.11.2017 r.                           Data składania ofert:     13.11.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe
 
Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.
 
 

Do pobrania:

Dokumentacja

07.11.2017 r. Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Wyniki:

14.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.10.2017 r.                           Data składania ofert:     03.11.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, pn. Świadczenie usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób i/lub wsparcia doradczego w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia

 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.10.2017 r.                           Data składania ofert:     02.11.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 27/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

02.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert


Wyniki:

15.11.2017 r. Informacja

14.11.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

28.11.2017 r. Aktualna informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2017 r.                           Data składania ofert:     31.10.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.10.2017 r.                           Data składania ofert:     30.10.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.

 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

31.10.2017 r.  Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.10.2017 r.                           Data składania ofert:     23.10.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Analiza działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.10.2017 r.                           Data składania ofert:     23.10.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, na przedmiot którego składają się następujące usługi:
A. Kompleksowa organizacja szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób;
B. Wsparcie doradcze w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2017 r.                           Data składania ofert:     26.10.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 25/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawa serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki

26.10.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
Wyniki:

07.11.2017 r. Informacja o unieważnieniu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.10.2017 r.                           Data składania ofert:     18.10.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania:  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.10.2017 r.                           Data składania ofert:     16.10.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.10.2017 r.                           Data składania ofert:     19.10.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 24/2017

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do postepowania nr 24/2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki

19.10.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

06.11.2017 r.  Informacja o unieważnieniu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.10.2017 r.                           Data składania ofert:     18.10.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

11.10.2017 r. Zmiana treści Zapytania ofertowego wraz z wydłużeniem terminu składania ofert
18.10.2017 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.10.2017 r.                           Data składania ofert:     04.10.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.09.2017 r.                           Data składania ofert:     02.10.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.09.2017 r.                           Data składania ofert:     04.10.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:„Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.09.2017 r.                           Data składania ofert:     29.09.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn., „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.09.2017 r.                           Data składania ofert:     02.10.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 22/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

23.10.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia cz.1
23.10.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia cz.2


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.09.2017 r.                           Data składania ofert:     29.09.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej prowadzonej w formie panelu ekspertów oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny” w dniu 6.10.2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.09.2017 r.                           Data składania ofert:     18.09.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi, podczas dwóch jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.09.2017 r.                           Data składania ofert:     19.09.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.09.2017r.                           Data składania ofert:     14.09.2017r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi, podczas dwóch jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.09.2017 r.                           Data składania ofert:     14.09.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej prowadzonej w formie panelu ekspertów oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny” w dniu 6.10.2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.09.2017 r.                           Data składania ofert:     13.09.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 11/2017

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb opiekunów osób w wieku senioralnym (60 +) z terenu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.08.2017 r.                           Data składania ofert:     08.09.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 20/2017

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
w roku 2016
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

08.09.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

15.09.2017 r. Informacja o wyborze oferty


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.08.2017 r.                           Data składania ofert:     05.09.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 17/2017

Nazwa zadania: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
 

Do pobrania:

31.08.2017 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

31.08.2017 r. Informacja o zmianie terminu składania ofert

31.08.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

Załączniki

31.08.2017 r. Aktualny załącznik nr. 5 do SIWZ

06.09.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

15.09.2017 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.08.2017 r.                           Data składania ofert:     27.08.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb opiekunów osób w wieku senioralnym (60 +) z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.08.2017 r.                           Data składania ofert:     22.08.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” 
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.08.2017 r.                           Data składania ofert:     25.08.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 18/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aktualny

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia-nieaktualny

Załączniki
25.08.2017 Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

04.09.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2017 r.                           Data składania ofert:     17.08.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb opiekunów osób w wieku senioralnym (60 +) z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.08.2017 r.                           Data składania ofert:     17.08.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 17/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

31.08.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.08.2017r.                           Data składania ofert:     16.08.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat osób niesamodzielnych z terenu województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Informacje o ogłoszeniu

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.08.2017 r.                           Data składania ofert:     09.08.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, pn. dostawa serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.08.2017 r.                           Data składania ofert:     11.08.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 16/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

11.08.2017 r.  Informacja o unieważnieniu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2017 r.                           Data składania ofert:     04.08.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat osób niesamodzielnych z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.08.2017 r.                           Data składania ofert:     08.08.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 16/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

09.08.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.07.2017 r.                           Data składania ofert:     07.08.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Pomoc de minimis – regulacje prawne, interpretacje, zastosowanie w praktyce” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

09.08.2017 Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.07.2017 r.                           Data składania ofert:     31.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie gromadzenia i analiz jakościowych danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.07.2017 r.                           Data składania ofert:     02.08.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Przygotowanie i opracowanie treści podręcznika dotyczącego stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wraz z jego redakcją merytoryczną
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

04.08.2017 Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.07.2017 r.                           Data składania ofert:     01.08.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Animacja w środowiskach lokalnych, w tym wystąpienia publiczne, praca z kamerą, autoprezentacja, dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

04.08.2017 Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.07.2017 r.                           Data składania ofert:     31.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Raport: Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2016 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”  

Do pobrania:

 Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.07.2017 r.                           Data składania ofert:     31.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Pomoc de minimis – regulacje prawne, interpretacje, zastosowanie w praktyce” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”  

Do pobrania:

 Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.07.2017 r.                           Data składania ofert:     27.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.07.2017 r.                           Data składania ofert:     24.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.07.2017 r.                           Data składania ofert:     19.07.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 14/2017

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nieaktualna Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

18.08.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

19.07.2017 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.07.2017 r.                           Data składania ofert:     17.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Animacja w środowiskach lokalnych, w tym wystąpienia publiczne (praca z kamerą, autoprezentacja), dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.07.2017 r.                           Data składania ofert:     12.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie i opracowanie podręcznika dotyczącego stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.07.2017 r.                           Data składania ofert:     13.07.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym (60+) z terenu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

14.07.2017 Informacja o wyborze oferty

26.07.2017 Aneks do informacji o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.07.2017 r.                           Data składania ofert:     13.07.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 13/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

25.07.2017 Informacja o wyborze oferty

13.07.2017
Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2017 r.                           Data składania ofert:     06.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.06.2017 r.                           Data składania ofert:     03.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym (60+) z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.06.2017r.                           Data składania ofert:     04.07.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.06.2017 r.                           Data składania ofert:     30.06.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów usługi polegającej na dostawie i montażu rolet okiennych wewnętrznych w siedzibie Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej, działającego w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach adaptacji pomieszczenia do standardów umożliwiających efektywne wykonywania zadań, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.06.2017r.                           Data składania ofert:     29.06.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym (60+) z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.06.2017 r.                           Data składania ofert:     29.06.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 12/2017

Nazwa zadania: Dostawa pendrive 400 sztuk z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

06.07.2017 r. Informacja o wyborze oferty

29.06.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.06.2017 r.                           Data składania ofert:     16.06.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Dostawa pendrive 400 sztuk z nadrukiem do siedziby Zamawiającego” .
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.06.2017 r.                           Data składania ofert:     09.06.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie oraz prowadzenie warsztatu podczas jednodniowej konferencji „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań” w dniu 14.06.2017 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.05.2017 r.                           Data składania ofert:     30.05.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 10/2017

Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

08.06.2017 r.   Informacja o wyborze oferty

31.05.2017 r.   Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2017 r.                           Data składania ofert:     26.05.2017 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania:  "Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi"
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

04.07.2017 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.05.2017 r.                           Data składania ofert:     15.05.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie oraz prowadzenie warsztatu podczas jednodniowej konferencji „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań” w dniu 14.06.2017 r., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.05.2017 r.                           Data składania ofert:     18.05.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 7/2017

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego


Przejdź do postępowania >>>
 

Wyniki:

26.05.2017 r.   Informacja o wyborze oferty cz.1 i cz.2

18.05.2017 r.   Informacja z otwacia ofert cz 1 i 2

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2017 r.                           Data składania ofert:     04.05.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego.

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.04.2017 r.                           Data składania ofert:     20.04.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 6/2017

Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Załączniki

14.03.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

04.05.2017 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20.04.2017 r. 
Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.04.2017 r.                           Data składania ofert:     20.04.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 5/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

19.04.2017 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.04.2017 r. - Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Wyniki:

24.04.2017 r.  Informacja z otwarcia ofert

04.05.2017 r. - Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.04.2017 r.                           Data składania ofert:     07.04.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego dostawy oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2017 r.                           Data składania ofert:     30.03.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.03.2017 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn „Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.03.2017 r.                           Data składania ofert:     14.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 8/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

24.03.2017 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.03.2017 r.                           Data składania ofert:     13.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 7/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.03.2017 r.                           Data składania ofert:     08.03.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 6/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.03.2017 r.                           Data składania ofert:     13.03.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 2/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych oraz 1. (jednego) dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki

07.03.2017 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

13.03.2017 r. - Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

22.03.2017 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.02.2017 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego przygotowania do druku oraz druk 3. (trzech) raportów końcowych z badań naukowych oraz 1. (jednego) dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.02.2017 r.                              

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji prowadzącego spotkania
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

Ogłoszenie o wyborze

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2017 r.                           Data składania ofert:     22.02.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 2/US/2017

Nazwa zadania: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami) dotyczy Świadczenia usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

06.03.2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.02.2017 r.                           Data składania ofert:     17.02.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty:

CZĘŚĆ I
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie tworzenia sieci współpracy, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź,

CZĘŚĆ II
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie ochrony danych osobowych, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź,

CZĘŚĆ III
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie seksualności osób niepełnosprawnych, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.02.2017 r.                           Data składania ofert:     15.02.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i poprowadzenie Seminarium pn. „Praktyczne planowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot” dla grupy liczącej nie więcej niż 21 osób  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.02.2017 r.                           Data składania ofert:     16.02.2017 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 1/2017

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”

CZĘŚĆ I
2 trzydniowe wizyty studyjne w województwie warmińsko-mazurskim dla max. 42 osób

CZĘŚĆ II
2 trzydniowe wizyty studyjne w województwie pomorskim dla max. 42 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki

Wyniki:

01.03.2017 r. Informacja o wyborze oferty cz. I i cz. II

17.02.2017 r.  Informacja z otwarcia ofert cz. I i cz. II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.02.2017 r.                           Data składania ofert:     15.02.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 1/US/2017

Nazwa zadania: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami) dotyczy Świadczenia usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki

Wyniki:

27.02.2017 r.  Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.02.2017 r.                           Data składania ofert:     13.02.2017 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty:

Cześć I
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie tworzenia sieci współpracy, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź.

Cześć II
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie ochrony danych osobowych, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź.

CZĘŚĆ III
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie seksualności osób niepełnosprawnych, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.01.2017 r.                           Data składania ofert:     31.01.2017 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.01.2017 r.                           Data składania ofert:     26.01.2017 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Racjonalna Teoria Zachowania” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.01.2017 r.                           Data składania ofert:     26.01.2017 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i poprowadzenie Seminarium pn. „Praktyczne planowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot” dla grupy liczącej nie więcej niż 21 osób  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.01.2017 r.                           Data składania ofert:     26.01.2017 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Pełnienie funkcji prowadzącego spotkania

CZĘŚĆ I
Pełnienie funkcji prowadzącego spotkania dla max. 22 osób każde w zakresie stosowania klauzul społecznych, dla przedstawicieli JST, w czasie jednodniowych spotkań na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego,

CZĘŚĆ II
Pełnienie funkcji prowadzącego spotkania dla max. 22 osób każde w zakresie zlecania zadań PES, dla przedstawicieli JST, w czasie jednodniowych spotkań na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2017 r.                           Data składania ofert:     23.01.2017 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej, w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu bezpośredniego wsparcia doradczego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Informacja i formularz cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.01.2017 r.                           Data składania ofert:     25.01.2017 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje