|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego -> 2016

 

 

Data ogłoszenia: 21.12.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1690/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(46 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.12.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1619/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wprowadzenia „Zasad rozliczania podatku od towarów i usług jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(497 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.11.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1449/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(379 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.11.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1375/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,4 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.11.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1353/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020 .
 

Do pobrania:

pdf ikona

(25 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.11.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1352/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmieniająca Uchwałę Nr 174/15 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. zaopiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(254 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.11.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1351/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,4 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1280/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016 – 2020.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(677 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1279/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(656 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1278/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 392/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1277/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(663 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1276/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007 – 2020”.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(578 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1275/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ustalenia składu i przyjęcia regulaminu Komisji Konkursowej „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2016” , „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2016” oraz „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2016” .
 

Do pobrania:

pdf ikona

(420 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.09.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1153/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych .
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,5 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.09.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1038/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do wydawania i podpisywania skierowań do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(170 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.09.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1037/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień z powiatami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(198 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.09.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1036/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(167 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.08.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 900/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(188 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 874/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zawarcia porozumienia z Fundacją im Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, której przedmiot obejmuje określenie zasad przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” i udzielenie licencji na korzystanie ze znaku.  

Do pobrania:

pdf ikona

(199 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 873/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(543 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 872/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, których realizacja będzie miała miejsce w 2016 roku.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,9 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 871/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(226 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.07.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 854/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia Regulaminu Konkursu 'Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2016",'Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2016" oraz 'Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.07.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 773/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(251 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.07.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 772/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

unieważnienia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(313 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.06.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 622/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(170 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.06.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 621/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(219 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.05.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 555/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans społecznych.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(555 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.05.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 528/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(206 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.05.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 527/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie polityki społecznej- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 478/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- rozwój ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(202 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 477/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(209 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 476/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Kapituły Konkursu „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(197 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 475/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania „ Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(235 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 474/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania „ Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(389 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 473/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(185 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 433/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(184 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 405/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmieniająca Uchwałę Nr 1136/15 Zarządu Województwa łódzkiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr 28/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 54/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia., zmienionej Uchwałą Nr 149/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 lutego 2016 r. i zmienionej Uchwałą nr 281/16 Zarządu Województwa łódzkiego z dnia 15 marca 2016 r.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,9 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 404/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- polityki prorodzinnej w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 403/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- przeciwdziałania przemocy w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 402/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,6 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 401/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(485 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 400/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- działania na rzecz osób starszych w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 399/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(900 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 398/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 397/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia- przeciwdziałania HIV/AIDS w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(500 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 396/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,8 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 395/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(167 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 394/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 393/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 392/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,4 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 372/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Integracja” z siedzibą w Krośniewicach o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośniewicach.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(759 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.04.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 371/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia konkursu pn. „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(780 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 354/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(221 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 353/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób- polityki prorodzinnej, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 352/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie polityki społecznej- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(807 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 275/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(272 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 260/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,5 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 259/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- rozwój ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,4 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 243/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 242/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(87 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 241/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(86 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 240/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(82 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 219/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- polityka prorodzinna, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(220 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 218/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działania na rzecz osób starszych.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(216 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 217/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie polityki społecznej- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(205 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 216/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(211 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 215/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- polityka prorodzinna.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(206 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 214/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(197 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 213/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(213 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 212/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- przeciwdziałanie przemocy.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(205 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 211/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- przeciwdziałanie narkomanii.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(201 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 210/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia-przeciwdziałania HIV/AIDS.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(196 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 209/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Przemocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(92 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 208/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym-przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(192 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 207/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(86 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 206/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
 

Do pobrania:

pdf ikona

(263 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 205/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(240 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.03.2016r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 204/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(270 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.02.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 108/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie polityki społecznej- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.02.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 89/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z budżetu województwa przeznaczonych na realizację zadania „ Dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej” w roku 2016.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(240 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.02.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 88/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób- polityki prorodzinnej, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje