|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne EFS -> 2016

 

 

Data ogłoszenia: 07.12.2016 r.                           Data składania ofert:     15.12.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy:  25/RPOPT.ROIS/2016

Wykonanie analizy eksperckiej w zakresie diagnozy procesów demograficznych w średnim i długim okresie dla województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Informacja o ogłoszeniu

Wyniki:

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.12.2016 r.                           Data składania ofert:     15.12.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 36/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

16.12.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część I
16.12.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część II

15.12.2016 r.
   Informacja z otwarcia ofert część I i II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.12.2016 r.                           Data składania ofert:     07.12.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego wykonania analizy eksperckiej w zakresie diagnozy procesów demograficznych w średnim i długim okresie dla województwa łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”
 

Do pobrania:

Informacja i formularz cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.11.2016 r.                           Data składania ofert:     05.12.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 35/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

07.12.2016 r.  Informacja o wyborze oferty cz.1 i cz.2

06.12.2016 r.  Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2016 r.                           Data składania ofert:     23.11.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 22/RPOPT.ROIS/2016

Zakup i dostawa realizowane w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

29.11.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2016 r.                           Data składania ofert:     23.11.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 34/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

24.11.2016 r.   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.11.2016 r.                           Data składania ofert:     21.11.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 11/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi
 

Do pobrania:

Dokumentacja

15.11.2016 r. - Aktualna dokumentacja


Wyniki:

28.11.2016 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.11.2016 r.                           Data składania ofert:     10.11.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego,

część I – zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 

Do pobrania:

Informacja i formularz cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.11.2016 r.                           Data składania ofert:     10.11.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Informacja i formularz cenowy

Wykaz materiałów biurowych

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.11.2016 r.                           Data składania ofert:     16.11.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 33/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

17.11.2016 r.  Informacja z otwarcia ofert

22.11.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część I, II, III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.11.2016 r.                           Data składania ofert:     08.11.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 

Do pobrania:

Informacja + formularz cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.10.2016 r.                           Data składania ofert:     07.11.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

15.11.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.10.2016 r.                           Data składania ofert:     09.11.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 21/RPOPT.ROIS/2016

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

04.11.2016 r.  Wyjaśnienia treści SOPZ

Wyniki:

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.                           Data składania ofert:     28.10.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zlecenia usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Sprawność instytucjonalna gmin województwa łódzkiego 2016”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.10.2016 r.                           Data składania ofert:     27.10.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi
o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.10.2016 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Regionalne Centrum Polityki Społecznej informuje, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania” wybrany został Wykonawca i podpisana została umowa.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.10.2016 r.                           Data składania ofert:     26.10.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zlecenia usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.                           Data składania ofert:     21.10.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Opracowanie programu i poprowadzenie jednodniowego Semianrium pn. "Praktyczne planowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot" dla grupy liczącej nie więcej niż 21 osób
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

24.10.2016 r.  Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.                           Data składania ofert:     21.10.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Opracowanie programu i przeprowadzenie 2-dniowego warsztatu pn. "Racjonalna Teoria Zachowania" dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

24.10.2016 r.  Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.                           Data składania ofert:     25.10.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych
 

Do pobrania:

18.10.2016 r.  Zmiana terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

25.10.2016 r.  Informacja o zakończeniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.                           Data składania ofert:     19.10.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 29/2016

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

20.10.2016 r. Informacja z otwarcia ofert

28.10.2016 r. - Informacja o wyborze oferty część I

28.10.2016 r. - Informacja o wyborze oferty część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.10.2016 r.                           Data składania ofert:     13.10.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie i przeprowadzenie czterech seminariów pn. «Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy» z udziałem maksymalnie 71 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.09.2016 r.                           Data składania ofert:     10.10.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 3/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej  podczas czterech jednodniowych seminariów pt. „Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy” dla 71 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załączniki

Wyniki:

17.10.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

14.10.2016 r.  Informacja o zmianie informacji o wyborze oferty

11.10.2016 r.  Informacja o wyborze oferty 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.09.2016 r.                           Data składania ofert:     30.09.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja + formularz cenowy

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.09.2016 r.                           Data składania ofert:     30.09.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.09.2016 r.                           Data składania ofert:     05.10.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 2/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź, podczas dwóch jednodniowych spotkań dla max. 200 osób każde w dniach 26  października 2016 r. oraz 9 grudnia 2016 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa

Protokół odbioru

Wyniki:

24.10.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

14.10.2016 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze oferty

06.10.2016 r.
  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.09.2016 r.                           Data składania ofert:     03.10.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.09.2016 r.                           Data składania ofert:     29.09.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 27/2016

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium pn. "Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy"
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istonych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

30.09.2016 r.  Informacja z otwarcia ofert

10.10.2016 r.  Informacja o wyborze oferty

11.10.2016 r. 
Informacja o zmianie informacji o wyborze oferty


 


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.09.2016 r.                           Data składania ofert:     27.09.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmniotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.09.2016 r.                           Data składania ofert:     26.09.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja i formularz cenowy

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.09.2016 r.                           Data składania ofert:     26.09.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i poprowadzenie Seminarium pn. „Praktyczne planowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot” dla grupy liczącej nie więcej niż 21 osób  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.09.2016 r.                           Data składania ofert:     26.09.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Racjonalna Teoria Zachowania” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.09.2016 r.                           Data składania ofert:     26.09.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 10/2016

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu badań ilościowych z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej
 

Do pobrania:

Ogłoszenie nr 10/2016

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.09.2016 r.                           Data składania ofert:     19.09.2016 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zlecenia usługi zaprojektowania, druku, wykonania i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium pn. „Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Informacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.09.2016 r.                           Data składania ofert:     14.09.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 25/2016

Nazwa zadania: Dostawa kubków z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

07.09.2016 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

14.09.2016 r. - Informacja z otwarcia ofert

Wyniki:

15.09.2016 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.09.2016 r.                           Data składania ofert:     12.09.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 15/RPOPT.ROIS/2016

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.08.2016 r.                           Data składania ofert:     31.08.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu badań ilościowych – projektowania narzędzi badawczych, wprowadzania danych i aktywacji projektów, z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społeczne, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia


Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.08.2016 r.                           Data składania ofert:     26.08.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 15/RPOPT.ROIS/2016

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

23.08.2016 r.
Wydłużenie terminu składania ofert na na usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”.

Wyniki:

31.08.2016 r.  Informacja o zakończeniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.08.2016 r.                           Data składania ofert:     23.08.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź, podczas dwóch jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.08.2016 r.                           Data składania ofert:     24.08.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie  i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.08.2016 r.                           Data składania ofert:     19.08.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby”

Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, podprojektu „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

11.08.2016 r.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.08.2016 r.                           Data składania ofert:     16.08.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.07.2016 r.                           Data składania ofert:     03.08.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 24/2016

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
 w roku 2015
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

29.07.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.07.2016 r.                           Data składania ofert:     27.07.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Pełnienie funkcji doradcy w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, dla przedstawicieli JST, w czasie jednodniowych spotkań na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2016 r.                           Data składania ofert:     21.07.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Raport: Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2015 (usługa badawcza), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.07.2016 r.                           Data składania ofert:     18.07.2016 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Dostawa kubków z nadrukiem do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis

Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.05.2016 r.                           Data składania ofert:     8.06.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 20/2016

Nazwa zadania:„Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.05.2016 r.                           Data składania ofert:     31.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe.

Wykonanie prognoz ludności gmin województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Informacja

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2016 r.                           Data składania ofert:     27.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 9/2016 - Usługa polegająca na realizacji zadań eksperta merytorycznego w obszarze problematyki alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień od substancji psychoaktywnych, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, podczas procesu aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” dla województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2016 r.                           Data składania ofert:     27.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 8/2016 - Usługa polegająca na realizacji zadań eksperta merytorycznego w obszarze problematyki ubóstwa, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, podczas procesu aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” dla województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2016 r.                           Data składania ofert:     27.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 7/2016 - Usługa polegająca na realizacji zadań eksperta merytorycznego w obszarze problematyki rynku pracy i bezrobocia, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, podczas procesu aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” dla województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2016 r.                           Data składania ofert:     27.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 6/2016 - Usługa polegająca na realizacji zadań eksperta merytorycznego w obszarze problematyki rodziny dysfunkcyjnej w tym zagadnienia przemocy domowej, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, podczas procesu aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” dla województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2016 r.                           Data składania ofert:     27.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 5/2016 - Usługa polegająca na realizacji zadań eksperta merytorycznego w obszarze problematyki osób starszych, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, podczas procesu aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” dla województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2016 r.                           Data składania ofert:     27.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 4/2016 - Usługa polegająca na realizacji zadań eksperta merytorycznego w obszarze problematyki niepełnosprawności, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, podczas procesu aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” dla województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2016 r.                           Data składania ofert:     27.05.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 3/2016 - Usługa polegająca na realizacji zadań eksperta merytorycznego w obszarze problematyki ekonomii społecznej, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, podczas procesu aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” dla województwa łódzkiego

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2016 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Tłumaczenie na język migowy konferencji pn. „Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2016 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

„Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2016 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  wykonanie prognoz ludności gmin województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do SOPZ

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.04.2016 r.                           Data składania ofert:     15.04.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o zamówienia publicznego

Nr sprawy 15/2016

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych: na potrzeby konferencji pn. „Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa.”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

08.04.2016 r.  Informacja o zmianie treści załącznika nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ aktualny

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.04.2016 r.                           Data składania ofert:     07.04.2016 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie serii 6 artykułów o tematyce ekonomii społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstepny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.03.2016 r.                           Data składania ofert:     08.04.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Usługa badawcza polegająca na aktualizacji dokumentu pn. ”Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” poprzez przeprowadzenie analiz, badań w zakresie obszarów wyodrębnionych w przedmiotowym dokumencie oraz redakcja wskazanego dokumentu
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

08.04.2016 r.   Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 2/2016 – Usługa badawcza polegająca na aktualizacji dokumentu pn. ”Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” poprzez przeprowadzenie analiz, badań w zakresie obszarów wyodrębnionych w przedmiotowym dokumencie oraz redakcja wskazanego dokumentu.

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.03.2016 r.                           Data składania ofert:     7.04.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu statystyki z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

05.04.2016 r. - Odpowiedź na pytania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.03.216 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zaprojektowanie, druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby konferencji pn. „Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa.
 

Do pobrania:

Informacja

Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.03.2016 r.                           Data składania ofert:     31.03.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe:

Pełnienie funkcji eksperta w procesie opracowywania aktualizacji wieloletniego planu działania na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie łódzkim.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.03.2016 r.                           Data składania ofert:     23.03.2016 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń otwartych z zakresu statystyki z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik (nieaktualny)

22.03.2016 r.   Załącznik poprawiony

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.03.2016 r.                           Data składania ofert:     30.03.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o zamówienia publicznego

Nr sprawy 12/2016

Nazwa zadania:Świadczenie usługi restauracyjno-konferencyjnej podczas jednodniowej konferencji „Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa.” w dniu 24 maja 2016 roku
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.03.2016 r.                           Data składania ofert:     11.03.2016 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Pełnienie funkcji eksperta w procesie opracowywania aktualizacji wieloletniego planu działania na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie łódzkim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Zaproszenie


Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.03.2016 r.                           Data składania ofert:     14.03.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 6/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjno-konferencyjnej podczas jednodniowej konferencji „Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa.” w dniu 24 maja 2016 roku
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

10.03.2016 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

16.03.2016 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.02.2016 r.                           Data składania ofert:     04.03.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 5/2016

Nazwa zadania: Dostawa kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

02.03.2016 r.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

02.03.2016 r. Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część I

Informacja o wyborze oferty część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.02.2016 r.                           Data składania ofert:     18.02.2016 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe:

Zakup i dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.02.2016 r.                           Data składania ofert:     10.02.2016 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup kserokopiarki i dostawa do siedziby Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

Do pobrania:

Dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.02.2016 r.                           Data składania ofert:     08.02.2016 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, w postaci czterech zestawów komputerowych wraz z systemami operacyjnymi, czterech sztuk monitorów, czterech sztuk oprogramowania biurowego, jednego notebooka, dwóch drukarek oraz 7 pendrive`ów, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2016 r.                              

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej na potrzeby Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.02.2016 r.                           Data składania ofert:     10.02.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 2/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

04.02.2016 r. - Zmiana treści SIWZ

Wyniki:

17.02.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część I
17.02.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część II
17.02.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część III
17.02.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część IV

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.02.2016 r.                           Data składania ofert:     09.02.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 1/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź w siedzibie Zamawiającego, podczas jednodniowych spotkań
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

12.02.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część I
12.02.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część II
12.02.2016 r.  Informacja o wyborze oferty część III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.02.2016 r.                              

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z realizacją podprojektu pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych", osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 

Do pobrania:

Załącznik Nr 1

Wykaz materiałów biurowych

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.01.2016 r.                              

Nazwa:

Zapytanie ofertowe:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia pn. Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji wieloletniego planu działania na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej , realizowanego  w ramach w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje