|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2016

 

 

Data ogłoszenia: 06.12.2016 r.                           Data składania ofert:     12.12.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 13/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi dla 50 osób.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

15.12.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.11.2016 r.                           Data składania ofert:     30.11.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 12/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 12 – 14 grudnia 2016 roku
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

13.12.2016 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.11.2016 r.                           Data składania ofert:     21.11.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 11/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi
 

Do pobrania:

Dokumentacja

15.11.2016 r. - Aktualna dokumentacja

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.11.2016 r.                           Data składania ofert:     14.11.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 10/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. "Nastolatek jako ofiara i sprawca przemocy" w dniu 21 listopada 2016 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

17.11.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.                           Data składania ofert:     4.11.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 9/US/2016 

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 12 – 15 grudnia 2016 roku  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

06.12.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.                           Data składania ofert:     04.11.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 8/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. «Nastolatek jako ofiara
i sprawca przemocy» w dniu 21 listopada 2016 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Wyniki:

08.10.2016 r.   Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.10.2016 r.                           Data składania ofert:     31.10.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 32/2016

Nazwa zadania: „Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

31.10.2016 r. - Informacja z otwarcia ofert

03.11.2016 r. - Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.                           Data składania ofert:     25.10.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 7/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia pn. „Zrozumieć dziecko z FAS”  w dniach: 17 – 18 listopada 2016 roku (I etap) oraz 08 – 09 grudnia 2016 roku  (II etap)
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

Wyniki:

08.11.2016 r.   Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.                           Data składania ofert:     25.10.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 6/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 17 – 19 listopada 2016 roku
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

Wyniki:

04.11.2016 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.10.2016 r.                           Data składania ofert:     21.10.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 4/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 09 listopada 2016 r.”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

27.10.2016 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.10.2016 r.                           Data składania ofert:     21.10.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 31/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu pn. «Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna» współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


13.10.2016 r.  Załączniki aktualne

Załączniki


18.10.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

18.10.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

18.10.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

18.10.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

18.10.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

18.10.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

18.10.2016 r.   Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

24.10.2016 r.  Informacja z otwarcia ofert

25.10.2016 r.  Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.                           Data składania ofert:     19.10.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 30/2016

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

24.10.2016 r. Informacja o wyborze oferty

19.10.2016 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.10.2016 r.                           Data składania ofert:     14.10.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy: 5/US/2016

„Świadczenia usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas zjazdu Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej w dniach 14 – 17 listopada 2016 roku”

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Umowa + formularz cenowy

Wyniki:

Informacja o unieważnienu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.10.2016 r.                           Data składania ofert:     12.10.2016 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 1/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. „Projektowanie uniwersalne - Dostępność bez ograniczeń”, w dniu 19  października 2016 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

07.10.2016 r.   Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

07.10.2016 r.  Aktualne załączniki

Załączniki

Wyniki:

17.10.2016 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.09.2016 r.                           Data składania ofert:     30.09.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 28/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

30.09.2016 r.  Informacja z otwarcia ofert

04.10.2016 r. Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.09.2016 r.                           Data składania ofert:     21.09.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 26/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

19.09.2016 r.  Zmiana treści SIWZ
19.09.2016 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.07.2016 r.r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 21/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Roku 2016
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.07.2016 r.                           Data składania ofert:     25.07.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 23/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne w tym projekt okładki, przygotowanie projektu, skład i łamanie tekstu- przygotowanie offsetowe, korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym, wydrukowanie, oprawa) oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

18.07.2016 r. - Zmiana treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.07.2016 r.                           Data składania ofert:     18.07.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 22/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla osób z uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób starszych podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

12.07.2016 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2016 r.                           Data składania ofert:     24.05.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 19/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia, które odbędzie się w dniach: 14-16 czerwca 2016 r. (I etap) oraz 13-15 września 2016 r. (II etap)
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

18.05.2016 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.04.2016 r.                           Data składania ofert:     06.05.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 18/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia, które odbędzie się w dniach: 14-16 czerwca 2016 r. (I etap) oraz 13-15 września 2016 r. (II etap).
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.04.2016 r.                           Data składania ofert:     04.05.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 17/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia, które odbędzie się w dniach: 15-17 czerwca 2016 r. (I etap) oraz 07-09 września 2016 r. (II etap).
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.04.2016 r.                           Data składania ofert:     25.04.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 16/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i NNW w związku z organizacją szkolenia pn. „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania” dla  maksymalnie 42 osób pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.04.2016 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 13/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracynej podczas trzynastu jednodniowych szkoleń w dniach 09.05.2016 r., 10.05.2016 r., 16.05.2016 r., 17.05.2016 r., 23.05.2016 r., 24.05.2016 r., 30.05.2016 r., 31.05.2016 r., 10.06.2016 r., 24.06.2016 r., 09.09.2016 r., 23.09.2016 r., 30.09.2016 r.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.04.2016 r.                           Data składania ofert:     12.04.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 14/2016

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na XI Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2016” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.03.2016 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr sprawy 7/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.03.2016 r.                           Data składania ofert:     30.03.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 11/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 30 osób z powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.03.2016 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr sprawy 8/2016

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów reklamowych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.03.2016 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr sprawy 3/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas jednodniowego szkolenia dla uniwersytetów trzeciego wieku
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.03.2016 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr sprawy 4/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwunastu jednodniowych spotkań
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2016 r.                           Data składania ofert:     18.03.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 10/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w terminie 17 – 21 kwietnia  2016 roku
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2016 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź w siedzibie Zamawiającego, podczas jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.03.2016 r.                           Data składania ofert:     17.03.2016 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 9/2016

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów  promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2016 r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz

 

Pokaż dodatkowe informacje