|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego -> 2015


 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1487/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiana Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(425 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1458/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(843 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1457/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób - przeciwdziałania przemocy
 

Do pobrania:

pdf ikona

(902 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1456/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii
 

Do pobrania:

pdf ikona

(886 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1455/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania HIV/AIDS
 

Do pobrania:

pdf ikona

(854 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1454/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwrtego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(903 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1453/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(811 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1452/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityki prorodzinnej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(842 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1451/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomoy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:

pdf ikona

(825 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1450/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:

pdf ikona

(593 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.11.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1285/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(646 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.11.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1284/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 417/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(431 kB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.11.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Zespołu ds. realizacji "Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020"
 

Do pobrania:

pdf ikona

(196 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.10.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1243/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ustalenia składu i przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej "Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2015", "Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2015", Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2015"
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.10.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1164/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(657 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.10.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1127/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia "Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020"
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1 MB)

Plan przeciwdziałania depo[ulacji w województwie łódzkim 2020

pdf ikona

(3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.09.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 974/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,9 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.09.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 973/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia Regulaminu Konkursu "Pracownik Socjalny WOjewództwa Łódzkiego Roku 2015", "Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2015", "Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2015"
 

Do pobrania:

pdf ikona

(6 MB )

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.08.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 907/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(524 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.08.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 906/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 63/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawue powołania Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim
 

Do pobrania:

pdf ikona

(487 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.08.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 859/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, których realizacja będzie miała miejsce w 2015 roku
 

Do pobrania:

pdf ikona

(18 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.07.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 824/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2015
 

Do pobrania:

pdf ikona

(3,6 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 763/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:(6 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.07.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 738/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego
 

Do pobrania:(767 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 717/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(616 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 626/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(608 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 625/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Kapituły Konkursu „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie”
 

Do pobrania:(640 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.06.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 575/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 494/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina ۰ Dzieci ۰ Praca”
 

Do pobrania:(91 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 516/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(104 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 494/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Zespołu ds. realizacji „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina ۰ Dzieci ۰ Praca”

 

Do pobrania:(330 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 493/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia konkursu pn. „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego


 

Do pobrania:(964 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 460/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(113 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 459/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(103 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 419/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(50 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 418/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania: Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w roku 2015
 

Do pobrania:(208 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 417/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:(820 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 416/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w roku 2015
 

Do pobrania:(254 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 415/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 roku
 

Do pobrania:(1,9 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 391/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2015
 

Do pobrania:(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 390/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w roku 2015
 

Do pobrania:(343 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 389/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS w roku 2015
 

Do pobrania:(392 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 388/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii w roku 2015
 

Do pobrania:(684 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 387/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2015
 

Do pobrania:(296 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 386/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej w roku 2015
 

Do pobrania:(822 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 385/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2015
 

Do pobrania:(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 384/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy w roku 2015
 

Do pobrania:(516 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 383/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(87 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 382/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 381/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego
 

Do pobrania:(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 292/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji opiniującej podział środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji
 

Do pobrania:(98 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 291/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
 

Do pobrania:(139 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 258/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(96 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 257/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(108 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 256/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 63/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim
 

Do pobrania:(131 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 234/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Do pobrania:(107 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 233/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej
 

Do pobrania:(116 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 232/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy
 

Do pobrania:(115 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 231/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
 

Wyniki:(111 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 230/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS
 

Do pobrania:(110 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 229/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi
 

Do pobrania:(113 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 228/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:(115 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 227/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna
 

Do pobrania:(115 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 226/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:(110 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 225/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Do pobrania:(154 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 224/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020
 

Do pobrania:(2,8 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 223/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020
 

Do pobrania:(1,8 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 222/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015
 

Do pobrania:(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 221/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015
 

Wyniki:(1,9 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 220/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015
 

Do pobrania:(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.05.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 174/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania składu osobowego Komisji ds. zaopiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
 

Do pobrania:(144 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.02.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 173/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z budżetu województwa przeznaczonych na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej” w roku 2015
 

Do pobrania:(207 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.02.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 172/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(101 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.02.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 111/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
 

Do pobrania:(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.02.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 110/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi
 

Do pobrania:(133 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 80/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiana Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:(1,4 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 79/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 78/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 27/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 26/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 25/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 24/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 23/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 22/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 21/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii

 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 20/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi
 

Do pobrania:


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 19/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS   
 

Do pobrania:(707 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje