|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2015

 

 

Data ogłoszenia: 24.11.2015 r.                           Data składania ofert:     02.12.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 42/2015

Nazwa zadania: Przygotowanie projektu graficznego okładki, skład i łamanie tekstu na podstawie plików Word i Jpg dostarczonych przez Zamawiającego - opracowanie grafiki, korekta, wydrukowanie, oprawa, przedstawienie egzemplarza próbnego i dostawa do siedziby Zamawiającego Informatora,  1000 sztuk, w okresie  do 28.12.2015 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki

26.11.2015 rWyjaśnienia treści SIWZ
27.11.2015 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.11.2015 r.                           Data składania ofert:     25.11.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 41/2015

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku i druk 3 raportów końcowych badań społecznych (skład i łamanie tekstu, przygotowanie offsetowe, korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym, wydrukowanie, oprawa) oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.03.2015 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr sprawy 33/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Suicydologicznej pn. „Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku” w dniach 20 i 21 listopada 2015 r.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.11.2015 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr sprawy 36/2015

Nazwa zadania: Usługa restauracyjna podczas szkolenia
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.11.2015 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr sprawy 35/2015

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.11.2015 r.                           Data składania ofert:     12.11.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 40/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej  podczas panelu eksperckiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

05.11.2015 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.10.2015 r.                           Data składania ofert:     05.11.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 39/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej, podczas dwóch szkoleń, które odbędą się  w dniach:  10 – 12 grudnia 2015 roku (pierwsze szkolenie) oraz 15 - 18 grudnia 2015 roku  (drugie szkolenie).
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

30.10.2015 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

02.11.2015 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.10.2015 r.                           Data składania ofert:     26.10.2015 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie do druku i druk 3 raportów badawczych  oraz dostarczenie ich do wskazanych adresatów, realizowanego  w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”,  w ramach osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.10.2015 r.                           Data składania ofert:     29.10.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 37/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi aktualizacji i rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych wraz ze wsparciem technicznym, usługi szkolenia w zakresie obsługi przedmiotowego oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

23.10.2015 r. - Zmiana treści SIWZ

Wyniki:

9.11.2015 r. Informacja o wyborze oferty część I

18.11.2015 r.
Informacja o wyborze oferty część II


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.10.2015 r.                           Data składania ofert:     29.10.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 38/2015

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.10.2015 r.                           Data składania ofert:     23.10.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 34/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 60 osób z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki


20.10.2015 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

18.11.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.10.2015 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 31/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas narady kierowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w dniu 28 października 2015 roku"
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.10.2015 r.                           Data składania ofert:     12.10.2015 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Aktualizacja i rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy  danych, zapewnienie wsparcia technicznego i usługi szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy (część 1 zamówienia)

Formularz cenowy (część 2 zamówienia)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.10.2015 r.                           Data składania ofert:     16.10.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 32/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w dniach 19-22 listopada 2015 r.,  w związku z organizowaną Ogólnopolską Konferencją Suicydologiczną  pn. „Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.09.2015 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 29/2015

Nazwa zadania: ,,Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwunastu jednodniowych szkoleń"
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.09.2015 r.                           Data składania ofert:     16.09.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 30/2015

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne w tym projekt okładki, przygotowanie  projektu, skład i łamanie tekstu -  przygotowanie offsetowe, korekta poligraficzna stron w porozumieniu z   Zamawiającym, wydrukowanie, oprawa) oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.09.2015 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 26/2015

Nazwa zadania: ,,Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji ,,Wielowymiarowy obraz adopcji.
Rola systemu wsparcia rodziny w procesie budowania więzi" w dniu 7 października 2015 r.''.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.09.2015 r.                           Data składania ofert:     09.09.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 28/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwudniowego szkolenia dla uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

15.09.2015 r.

Informacja o wyborze oferty


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.08.2015 r.                           Data składania ofert:     08.09.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 27/2015

Nazwa zadania: Wykonanie baneru z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki

Wyniki:

15.09.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.08.2015 r.                           Data składania ofert:     01.09.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 25/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia  pn. „Zrozumieć dziecko z FAS”, które odbędzie się  w dniach:  05 i 06 października 2015 roku (I Etap) oraz 07 i 08 grudnia 2015 roku (II Etap).
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

08.09.2015 r.

Informacja o wyborze oferty


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.07.2015 r.                           Data składania ofert:     31.07.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 24/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 2015 Roku w dniu 20 listopada 2015 r. dla 400 osób.  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

12.08.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.07.2015 r.                           Data składania ofert:     28.07.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 23/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko – restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia pn. „Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wzmocnienie kompetencji zawodowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych województwa łódzkiego” w terminie 28 - 30 września 2015 roku (I etap) i 08 - 09 grudnia 2015 r. (II etap)
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.06.2015 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 17/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwudniowego szkolenia w dniach 29 i 30 czerwca 2015 roku
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.06.2015 r.                           Data składania ofert:     15.06.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 18/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko, restauracyjno, transportowej podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część III

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część I, IV, V, VI, VIII, IX

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.06.2015 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 12/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwóch jednodniowych konferencji
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.05.2015 r.                           Data składania ofert:     08.06.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 16/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko, restauracyjno, transportowej podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Części: I, III, IV, V, VI, VIII, IX


10.06.2015 r.
Informacja o wyborze oferty cz. II
Informacja o wyborze oferty cz. VII

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.05.2015 r.                           Data składania ofert:     03.06.2015 r.

Nazwa:

Nr sprawy 15/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Łowiczu.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty - Cześć I

Informacja o wyborze oferty - Część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.05.2015 r.                           Data składania ofert:     29.05.2015 r.

Nazwa:

Nr sprawy 14/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej w związku z organizacją szkolenia pn. „Bezpieczeństwo osobiste i pracownicze przedstawicieli służb społecznych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień” w terminie 16 – 19 czerwca 2015 roku.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.05.2015 r.                           Data składania ofert:     28.05.2015 r.

Nazwa:

Nr sprawy 13/2015

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa łódzkiego dla maksymalnie 30 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2015 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 8/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas pięciu jednodniowych szkoleń w dniach 29.05.2015 r., 12.06.2015 r., 11.09.2015 r., 18.09.2015 r., 25.09.2015 r.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.05.2015 r.                           Data składania ofert:     14.052015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 11/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ


11.05.2015 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ


Zmiana treści SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ po zmianach

Wyniki:

28.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.04.2015 r.                           Data składania ofert:     07.05.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 10/2015

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego seminarium szkoleniowego dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego dla maksymalnie 30 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.04.2015 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 4/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwudniowego szkolenia, w dniach 11 i 12 maja 2015 roku
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2015 r.                           Data składania ofert:     30.04.2015 r.

Nazwa:

Nr sprawy 7/2015

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na X Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2015” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

05.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty


13.05.2015 r.


Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.                           Data składania ofert:     29.04.2015 r.

Nazwa:

Nr sprawy 6/2015

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów  promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.                           Data składania ofert:     29.04.2015 r.

Nazwa:

Nr sprawy 5/2015

Nazwa zadania: Świadczenie usługi  hotelarskiej,  restauracyjnej i NNW  w związku z organizacją szkolenia pn. „Rola specjalisty: psychologa i pedagoga we wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej” dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 8-9 czerwca 2015 r. oraz 10-11czerwca 2015 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

24.04.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

19.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.04.2015 r.                           Data składania ofert:     09.04.2015 r.

Nazwa:

Nr sprawy 3/2015

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów reklamowych z nadrukiem oraz druk ulotek dotyczących Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

15.04.2015 r.
Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.03.2015 r.                              

Nazwa:

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwóch dwudniowych szkoleń, w dniach 13 i 14 kwietnia 2015 roku oraz w dniach 20 i 21 kwietnia 2015 roku.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: r.                              

Nazwa:


 

 

Pokaż dodatkowe informacje