|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne POKL -> 2014

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2014 r.                           Data składania ofert:     08.01.2015 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 72/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi szkolenia specjalistycznego polegającej na przeprowadzeniu w 21 powiatach na terenie województwa łódzkiego, dwudniowych spotkań warsztatowych dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

2015.01.07 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.12.2014 r.                           Data składania ofert:     18.12.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 66/2014
Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Przemoc w rodzinie a dziecko niedostosowane społecznie – zespoły interdyscyplinarne” dla 10 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 15 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

2014.12.16 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.12.2014 r.                           Data składania ofert:     18.12.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 65/2014
Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych dla 21 grup liczących max 20 osób każda, podczas dwudniowych warsztatów powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego w zakresie wspierania osób bezrobotnych na terenie województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.12.2014 r.                           Data składania ofert:     05.12.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na Świadczenie usług restauracyjnych dla 21 grup liczących max 20 osób każda, podczas dwudniowych warsztatów powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego w zakresie wspierania osób bezrobotnych na terenie województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Informacja, wstepny opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.12.2014 r.                           Data składania ofert:     05.12.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. "Przemoc w rodzinie – dziecko niedostosowane społecznie dla 2 grup liczących łącznie 150 osób, jednorazowo nie więcej niż 80 osób"
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.10.2014 r.                           Data składania ofert:     09.10.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 60/2014
Nazwa zadania:Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas gali kończącej kampanię „Rodzinnej energii moc” w dniu 14.11.2014 r. w Łodzi
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.10.2014 r.                           Data składania ofert:     09.10.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 59/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 17 osób w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.09.2014r.                           Data składania ofert:     23.09.2014r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, dla 200 osób podczas Gali kończącej kampanię „Rodzinnej Energii Moc”  realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.09.2014 r.                           Data składania ofert:     10.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 53/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 17 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.08.204 r.                           Data składania ofert:     04.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 50/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas 4 jednodniowych szkoleń pn. „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” na terenie województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.08.2014 r.                           Data składania ofert:     04.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 49/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Zamówienia publiczne po nowelizacji” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób. w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

01.09.2014 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.08.2014 r.                           Data składania ofert:     12.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 47/2014

Nazwa zadania:świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej” dla max. 60 osób - pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.08.2014 r.                           Data składania ofert:     22.08.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 17 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.08.2014 r.                           Data składania ofert:     08.08.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia dla 60 osób w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.07.2014 r.                           Data składania ofert:     31.07.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas 4 jednodniowych szkoleń pn. „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” na terenie województwa łódzkiego  realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.07.2014 r.                           Data składania ofert:     31.07.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia pn. „Zamówienia publiczne po nowelizacji” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.07.2014 r.                           Data składania ofert:     08.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 45/2014

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych  studiów podyplomowych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.07.2014 r.                           Data składania ofert:     07.08.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 44/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej dla max. 45 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2014 r.                           Data składania ofert:     06.08.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 43/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej dla max. 20 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego)
 

Do pobrania:

29.07.2014 r. - Załączniki do SIWZ

29.07.2014 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

29.07.2014 r. - Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

29.07.2014 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.07.2014 r.                           Data składania ofert:     22.07.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 38/2014

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Dziecko niedostosowane społecznie”  dla 5 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 17 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.07.2014 r.                           Data składania ofert:     07.07.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej dla max. 20 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego)
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.07.2014 r.                           Data składania ofert:     11.07.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek – interwencja kryzysowa w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.07.2014 r.                           Data składania ofert:     04.07.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Dziecko niedostosowane społecznie” dla 5 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 17 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.07.2014 r.                           Data składania ofert:     23.07.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 37/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej wzmacniającej zawiązane partnerstwa dla max. 45 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.06.2014 r.                           Data składania ofert:     30.06.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Dziecko niedostosowane społecznie” dla 2 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.05.2014 r.                           Data składania ofert:     11.06.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 32/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej wzmacniającej zawiązane partnerstwa dla max. 45 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej  z terenu województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

26.05.2014 r
.   Zmiana treści SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.04.2014 r.                           Data składania ofert:     23.04.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 28/2014

Nazwa zadania: „Organizacja i przeprowadzenie pięciu jednodniowych pikników rodzinnych na terenie województwa łódzkiego w ramach kampanii promującej rodzinę jako wartość najwyższą w odniesieniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

18.04.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2014 r.                           Data składania ofert:     04.04.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 25/2014

Nazwa zadania: „Organizacja i przeprowadzenie pięciu jednodniowych pikników rodzinnych na terenie województwa łódzkiego w ramach kampanii promującej rodzinę jako wartość najwyższą w odniesieniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

02.04.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.03.2014 r.                           Data składania ofert:     31.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 23/2014

Nazwa zadania: Przygotowanie projektu okładki, skład i łamanie tekstu, korekta, wydrukowanie, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego Biuletynu Informacyjnego,  2 numery  x 500 sztuk, w okresie  do dnia 31 października 2014 r. – 1 numer biuletynu, do 30 kwietnia 2015 r. – 2 numer biuletynu
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.03.2014 r.                           Data składania ofert:     26.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 24/2014

Nazwa zadania:Świadczenie usług restauracyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego podczas jednodniowego szkolenia pn. „Praca z trudnym klientem” dla maksymalnie 18 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ


Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.03.2014 r.                           Data składania ofert:     25.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 22/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z trudnym klientem” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 18 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

18.03.2014 r. Załącznik nr 5 do SIWZ, wersja do edycji

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

2014.04.09 - Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.03.2014 r.                           Data składania ofert:     20.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 21/2014

Nazwa zadania: Przygotowanie koncepcji graficznej kampanii społecznej promującej rodzinę, jako wartość nieocenioną w kontekście przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

18.03.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.                           Data składania ofert:     18.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 20/2014

Nazwa zadania: Świadczenie na terenie Piotrkowa Trybunalskiego usługi restauracyjnej na potrzeby konferencji dla nie więcej niż 70 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.                           Data składania ofert:     16.03.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Przygotowanie projektu okładki, skład i łamanie tekstu, korekta, wydrukowanie, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego Biuletynu Informacyjnego,  2 numery  x 500 sztuk, w okresie  do dnia 30 września 2014 r. –  1 numer biuletynu, do 15 grudnia 2014 r. – 2 numer biuletynu”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Wstępny opis przedmiotu zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.02.2014 r.                           Data składania ofert:     05.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 16/2014

Nazwa zadania: Dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.02.2014 r.                           Data składania ofert:     04.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 15/2014

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Agresja i autoagresja - metody i zasady postępowania z agresywnym klientem pomocy społecznej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ


25.02.2014 r.  Załączniki do SIWZ nr 6,7,8,9 w wersji do edycji

28.02.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.02.2014 r.                           Data składania ofert:     28.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 10/2014

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.02.2014 r.                           Data składania ofert:     27.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 14/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Organizacja mieszkalnictwa chronionego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 22 osoby.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.02.2014 r.                           Data składania ofert:     14.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 11/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją spotkania zespołu interdyscyplinarnego dla maksymalnie 60 osób. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.02.2014 r.                           Data składania ofert:     26.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 13/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.02.2014 r.                           Data składania ofert:     26.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 12/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca socjalna z klientem z zaburzeniami psychicznymi” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.02.2014r.                              

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w zakresie konferencji dla co najmniej 70 osób w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.02.2014 r.                           Data składania ofert:     18.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 8/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.02.2014 r.                           Data składania ofert:     05.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 7/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkoleń dla maksymalnie 112 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część I

Informacja o wyborze oferty część II


19.03.2014 r.  Informacja o poprawieniu omyłki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.02.2014 r.                           Data składania ofert:     13.02.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Agresja i autoagresja - metody i zasady postępowania z agresywnym klientem pomocy społecznej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.02.2014 r.                           Data składania ofert:     17.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 6/2014

Nazwa zadania. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego podczas jedno- i dwudniowych spotkań oraz jednodniowych szkoleń”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część I

Informacja o wyborze oferty część II

Informacja o wyborze oferty część III

Informacja o wyborze oferty część IV

Informacja o wyborze oferty część V

Informacja o wyborze oferty część  VI

Informacja o wyborze oferty - część VII

Informacja o wyborze oferty - część VIII

Informacja o wyborze oferty część IX

Informacja o wyborze oferty część X

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.02.2014 r.                           Data składania ofert:     12.02.2014 r.

Nazwa:

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca socjalna z klientem z zaburzeniami psychicznymi” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.02.2014 r.                           Data składania ofert:     12.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 5/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn.
„Praca z trudnym klientem” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 18 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.02.2014 r.                           Data składania ofert:     12.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 4/2014

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Procedura przymusowego kierowania na leczenie; umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób
 

Do pobrania:

2014.02.04 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.02.2014 r.                           Data składania ofert:     07.02.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Negocjacje i mediacje” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2014 r.                           Data składania ofert:     06.02.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Organizacja mieszkalnictwa chronionego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 22 osób w związku z organizacją szkolenia dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowych
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.02.2014 r.                           Data składania ofert:     07.02.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2014 r.                           Data składania ofert:     25.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 3/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego dla max. 66 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.01.2014 r.                           Data składania ofert:     07.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 2/2014

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Proces adaptacji mieszkańca w domu pomocy społecznej” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

2014.02.06 - Wyjaśnienia treści SIWZ

2014.02.04 - Informacja o zmianie terminu składania ofert

2014.02.04 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.01.2014 r.                           Data składania ofert:     24.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 1/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia dla 48 osób.
 

Do pobrania:

2014.02.14 - Wyjaśnienia treści SIWZ

2014.02.11 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.01.2014 r.                           Data składania ofert:     31.01.2014 r.

Nazwa:

Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jedno- i dwudniowych spotkań powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.01.2014 r.                           Data składania ofert:     31.01.2014 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług konsultanta merytorycznego"
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.01.2014 r.                           Data składania ofert:     31.01.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją spotkania zespołu interdyscyplinarnego dla 48 osób.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.01.2014 r.                           Data składania ofert:     29.01.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Procedura przymusowego kierowania na leczenie; umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.01.2014 r.                           Data składania ofert:     27.01.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW  związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.01.2014 r.                           Data składania ofert:     27.01.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Proces adaptacji mieszkańca w domu pomocy społecznej” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.01.2014 r.                           Data składania ofert:     22.01.2014 r.

Nazwa:

Procedura rozeznania rynku.

Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego dla 66 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego”.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje