|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2014

 

 

Data ogłoszenia: 17.12.2014 r.r.                              

Nazwa:

Nr sprawy: 67/2014

Nazwa zadania: Druk materiałów poligraficznych oraz wykonanie materiałów reklamowych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.12.2014 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 64/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas szkolenia pn. "Zrozumieć dziecko z FAS" w dniach 17 i 18 grudnia 2014 w Łodzi
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.11.2014 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 62/2014

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.11.2014 r.                           Data składania ofert:     12.11.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 63/2014

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Efektywna komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka niepełnosprawnego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

06.11.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.10.2014 r.                              

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty

Nr sprawy 61/2014

Świadczenie usługi restauracyjnej podczas jednodniowego "Spotkania z młodzieżą"

 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.09.2014 r.                           Data składania ofert:     03.10.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 58/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych podczas 2 jednodniowych szkoleń pn. „Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ocenie NIK  i RIO – jak uniknąć błędów”.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Infomacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.09.2014 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 55/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej pn. "Dialog Motywujący - Sztuka czy Nauka'' w dniu 02.10.2014 r. w Koluszkach"
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.09.2014 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 51/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas VII Międzynarodowej Konf'erencji Psychologicznej pn. "Dialog Motywujący Sztuka czy Nauka'' w dniu 01.10.2014 r. w Łodzi".
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.09.2014 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 54/2014

Nazwa zadania: Wykonanie roll- upów z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.09.2014 r.                           Data składania ofert:     16.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 57/2014

Nazwa zadania:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Przemoc w rodzinie w kontekście
nowych uregulowań prawnych” w terminie 06 – 07 października 2014 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.09.2014 r.                           Data składania ofert:     12.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 56/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwudniowego szkolenia pn „Wczesnodziecięca diagnoza rozwojowa”, w  terminie 6  -  7  listopada 2014 r. w Łodzi.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.08.2014 r.                           Data składania ofert:     04.09.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 52/2014

Nazwa zadania: Usługa hotelarska i restauracyjna dla 25 osób, podczas szkolenia pn. „Abstynencja i redukcja szkód. Różne cele i strategie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu”, w dniach 14 – 15 października 2014 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

29.08.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

16.09.2014 r.  Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.08.2014 r.                           Data składania ofert:     03.09.2014r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 48/2014

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego seminarium szkoleniowego  dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego dla maksymalnie 60 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.08.2014 r.                           Data składania ofert:     27.08.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 46/2014

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ


21.08.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

22.08.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.06.2014 r.                           Data składania ofert:     24.06.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 36/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 2014 Roku w dniu 26 listopada 2014 r. dla 400 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.06.2014 r.                              

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty

Nr sprawy 33/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usłygi restauracyjnejpodczas konferencji regionalnej pn. "Szkoła i rodzina wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi - BEZ HISTERII"
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.06.2014 r.                              

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty

Nr sprawy 34/2014

Nazwa zadania: "Druk i dostawa materiałów poligraficznych do siedziby Zamawiającego"
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.05.2014 r.                           Data składania ofert:     06.06.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 35/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla 30 osób, podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie w terminie 30.06.2014-02.07.2014
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.05.2014 r.                           Data składania ofert:     20.05.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 31/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla 30 osób, podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie w terminie 30.06.2014-02.07.2014
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ


Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.05.014 r.                           Data składania ofert:     15.05.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 29/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia pn. „Przyczyny, przejawy, konsekwencje – alkohol i inne środki psychoaktywne jako zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego powodowane przez prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej” w terminie 04 - 06 czerwca 2014 r.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych waunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.04.2014 r.                           Data składania ofert:     23.04.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 27/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 22 maja 2014 r. w Łasku podczas IX Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ziemia Łódzka 2014.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.04.2014 r.                           Data składania ofert:     23.04.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 26/2014

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na IX Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2014” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

29.04.2014 r. - Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2014 r.                              

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty

Nr sprawy 18/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. "Aktywna polityka społeczna w województwie łódzkim - 15 lat działań i zmian"
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.03.2014 r.                           Data składania ofert:     12.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 19/2014

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

07.03.2014 r.  Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.02.2014 r.                           Data składania ofert:     05.03.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 17/2014

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i konferencyjnej podczas międzynarodowej konferencji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

28.02.2014 r.    Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.02.2014 r.                           Data składania ofert:     18.02.2014 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 9/2014

Nazwa zadania: „ Przygotowanie projektów oraz druk i dostawa ulotek, plakatów i naklejek dotyczących Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych  do siedziby Zamawiającego”.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje