|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego -> 2013

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1724/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1723/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1722/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1721/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1720/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1719/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1718/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1717/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1716/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powierzenia Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizacji zadań wynikających z umowy WRR/000043/05/D o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A
 

Do pobrania:

pdf ikona

(126 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1715/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozpatrzenia wniosku Krajowego Ruchu Ekologiczno – Społecznego o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności KRES w Łodzi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(136 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.12.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1676/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyrażenia zgodna zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w związku z realizacją projektu systemowego RCPS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, umowy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie, na wykonanie usługi, której wartość wynosi 267 124,00 zł.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(120 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.11.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1613/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyrażenia zgodna zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w związku z realizacją projektu systemowego RCPS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, umowy z BMM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na wykonanie usługi, której wartość wynosi 202 500,00 zł.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(112 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.11.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1596/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020
 

Do pobrania:

pdf ikona

(161 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1576/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(332 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1575/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 368/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(328 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.11.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1539/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w związku z realizacja projektu systemowego RCPS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, umowy z Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Spraw Społecznych z siedzibą w Olsztynie, na wykonanie usługi, której wartość wynosi 486 900,00 zł.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(120 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.11.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1538/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w związku z realizacja projektu systemowego RCPS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, umowy z Uniwersytetem Łódzkim Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny  z siedzibą w Łodzi, na wykonanie usługi, której wartość wynosi 395 160,00 zł
 

Do pobrania:

pdf ikona

(116 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.11.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1520/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ustalenia składu i przyjęcia regulaminu Komisji Konkursowej Pracownik Socjalny 2013 Roku i Pracownik Pomocy Społecznej 2013 roku w województwie łódzkim
 

Do pobrania:

pdf ikona

(348 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.10.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1517/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.10.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1516/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Zespołu ds. realizacji „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina ۰ Dzieci ۰ Praca”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(196 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.10.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1515/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina - Dzieci - Praca”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(4,9 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.10.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1439/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020
 

Do pobrania:

pdf ikona

(347 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.09.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1242/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany uchwały Nr 1204/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(87 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.09.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1192/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego
 

Wyniki:

pdf ikona

(2,5 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.09.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1155/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(704 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.08.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1091/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(202 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.08.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1090/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Zespołu ds. realizacji „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina - Dzieci - Praca”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(186 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.08.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1089/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina - Dzieci - Praca”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(4,7 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.06.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 796/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkiego na lata 2013 – 2020
 

Do pobrania:

pdf ikona

(180 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.06.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 795/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, których realizacja będzie miała miejsce w 2013 roku
 

Do pobrania:

pdf ikona

(789 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.06.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 794/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Do pobrania:

pdf ikona

(227 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.06.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 793/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 369/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(129 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.05.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 636/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 368/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(133 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.05.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 635/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(169 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.04.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 522/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji opiniującej podział środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji
 

Do pobrania:

pdf ikona

(139 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.04.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 482/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(125 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 369/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(237 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 368/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(737 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 367/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 366/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(621 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 365/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(501 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 364/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(444 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 363/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2013 – polityki prorodzinnej w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(774 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 362/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(839 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 361/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(316 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 360/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 359/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(140 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 358/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(129 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 357/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(129 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 356/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(106 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 355/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(106 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 354/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(106 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 353/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(105 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 306/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 305/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 228/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(103 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 227/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(143 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 226/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(167 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 225/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
 

Do pobrania:

pdf ikona

(164 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 224/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS
 

Do pobrania:

pdf ikona

(157 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 223/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy
 

Do pobrania:

pdf ikona

(170 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 222/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:

pdf ikona

(165 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 221/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna
 

Do pobrania:

pdf ikona

(170 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 220/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(165 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.03.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 219/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(112 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.02.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 201/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2013
 

Do pobrania:

pdf ikona

(152 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.02.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 200/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015
 

Do pobrania:

pdf ikona

(147 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.02.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 199/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015
 

Do pobrania:

pdf ikona

(140 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.02.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 198/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015
 

Do pobrania:

pdf ikona

(151 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.02.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 162/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(48 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.02.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 161/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozpatrzenia wniosku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(105 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.02.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 160/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozpatrzenia wniosku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(114 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.01.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 75/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

potwierdzenia czynności  

Do pobrania:

pdf ikona

(90 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.01.2013 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 13/13 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powierzenia Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizacji zadań wynikających z umowy WRR/000013/05/D o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A
 

Do pobrania:

pdf ikona

(131 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje