|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2013

 

 

Data ogłoszenia: 11.12.2013 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy: 94/2013

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych do siedziby Zamawiającego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.12.2013 r.                              

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty

Nr sprawy 89/2013

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji pn. "Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej" pod red. P. Plichty i J. Pyżalskiego do siedziby Zamawiającego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.11.2013 r.                           Data składania ofert:     28.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 86/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 

Do pobrania:

2013.11.27 - Wyjaśnienia treści SIWZ

2013.11.25 - Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

2013.11.25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2013 r.                              

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 83/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Gali Finałowej II etapu wojewódzkiego konkursu pn."Mamy Teatr w sobie"
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.11.2013 r.                           Data składania ofert:     15.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 84/2013

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.11.2013 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy: 74/2013

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.11.2013 r.                           Data składania ofert:     12.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 79/2013

Nazwa zadania: „Wykonanie, nadruk  i dostawa Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

2013.11.07 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.10.2013 r.                           Data składania ofert:     05.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 73/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwudniowego szkolenia pn. „Pomoc i wsparcie dla rodziców adopcyjnych w wychowaniu  dziecka  z  FASD” w terminie 25-26 listopada 2013 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2013 r.                           Data składania ofert:     31.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 67/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas warsztatów szkoleniowych prowadzonych metodą studium przypadku (caseworking, case study)  pn. „Bezpieczeństwo w szkole – nowoczesne kształcenie służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych” w terminie 03-06.12.2013 r
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.10.2013 r.                           Data składania ofert:     24.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 68/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas szkolenia pn. „Przemoc w rodzinie a dziecko niepełnosprawne" w terminie 18 – 21 listopada 2013 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

18.10.2013 r. - Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert

18.10.2013 r. - Załączniki do SIWZ (Nr 1 i 4 po zmianach)

18.10.2013 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.10.2013 r.                           Data składania ofert:     17.10.2013 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 66/2013

Nazwa zadania: „Przygotowanie projektu oraz druk i dostawa ulotek informacyjnych do siedziby Zamawiającego"
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Załącznik Nr 1 wersja w pdf

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.09.2013 r.                           Data składania ofert:     02.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr sprawy 62/2013

Nazwa zadania: „Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń okazjonalnych (opracowanie graficzne w tym projekt okładki, zaproszenia, przygotowanie projektu, skład i łamanie tekstu - przygotowanie offsetowe, korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym, wydrukowanie, oprawa) oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

27.09.2013 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.09.2013 r.                           Data składania ofert:     02.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr sprawy 61/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21 listopada 2013 r. dla 400 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.09.2013 r.                           Data składania ofert:     02.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr sprawy 60/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas szkolenia pn. „Programy profilaktyczne: uzależnienia i problem przemocy wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" w terminie 21-24 października 2013 r.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.09.2013 r.                           Data składania ofert:     20.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr sprawy 50/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia pn. „Dzieci i młodzież a zachowania ryzykowne (uzależnienia, HIV/AIDS, przemoc) – interwencja i wsparcie wobec nieletnich sprawców czynów karalnych” w terminie 07 - 10.10.2013 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

2013.09.13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2013.09.13 - Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.08.2013 r.                           Data składania ofert:     21.08.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 44/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas seminarium edukacyjnego pn. „Konstruowanie i podniesienie jakości gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wyznaczanie standardów oceny programów profilaktycznych realizowanych w gminach na terenie woj. łódzkiego” w terminie 23-26 września 2013 r. skierowanego do członków GKRPA oraz pełnomocników/koordynatorów gminnych programów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminach województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.06.2013 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy: 39/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas "VIII Przystanku PaT" w terminie 6-14 lipca 2013 r. w Łodzi
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.06.2013 r.                           Data składania ofert:     27.06.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 40/2013

Nazwa zadania: Druk katalogu pokonkursowego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.06.2013 r.                              

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty

Numer sprawy: 32/2013

Działając na podstawie art. 92 ustawy Z dnia 29 stycznia 2OO4 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z poŹn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp"  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na "Dostawa artykuł w biurowych dla potrzeb Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi" została wybrana najkorzystniejsza oferta.
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.05.2013 r.                           Data składania ofert:     29.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 21/2013

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla 30 osób, podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie w terminie 1-3 lipca 2013 r.”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

22.05.2013 r. - Informacja

27.05.2013 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.05.2013 r.                           Data składania ofert:     29.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 30/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej narady pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie łódzkim” w dniu 20 czerwca 2013 roku.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.05.2013 r.                           Data składania ofert:     20.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 23/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej  podczas dwudniowego szkolenia pn. „Wsparcie i współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z rodziną zastępczą i prowadzącym rodzinny dom dziecka” w terminie 11-12 czerwca 2013 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.04.2013 r.                           Data składania ofert:     06.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 19/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwóch dwudniowych szkoleń pn. UNPLUGGED dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, w terminach 14 - 15 czerwca 2013 roku oraz 20 – 21 września 2013 roku.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

26.04.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2013 r.                           Data składania ofert:     30.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 18/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas trzech jednodniowych seminariów dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w woj. łódzkim
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.04.2013 r.                           Data składania ofert:     29.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 17/2013

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów reklamowych na VIII Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2013” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

15.05.2013 r.
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.04.2013 r.                           Data składania ofert:     19.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 15/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas dwóch części szkolenia pn. „Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi” w terminie 13-14 maja 2013 r. (pierwsza - teoretyczna część szkolenia) i 10-11 czerwca 2013 r. (druga - praktyczna część szkolenia) skierowanego do psychologów, psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami w placówkach leczenia uzależnień z terenu woj. łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamowieniu

SIWZ

Załącznki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.04.2013 r.                           Data składania ofert:     16.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 13/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Konferencji  „Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – założenia a praktyka”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.04.2013 r.                           Data składania ofert:     16.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 12/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 23 maja 2013 r. w Łasku podczas VIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2013”
 

Do pobrania:


SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

15.05.2013 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz powtórzeniu czynności oceny ofert i o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.03.2013 r.                           Data składania ofert:     28.03.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 7/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych o standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.03.2013 r.                           Data składania ofert:     25.03.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 6/2013

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas warsztatów szkoleniowych prowadzonych metodą studium przypadku (caseworking, case study) pn. „Bezpieczeństwo w szkole – nowoczesne kształcenie służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych” w terminie 22 – 25.04.2013 r., skierowanych do przedstawicieli rożnych grup zawodowych z terenu województwa łódzkiego – pracowników oświaty, policjantów z Komend Miejskich i Powiatowych Policji zajmujących się problematyką nieletnich, a także pracowników socjalnych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2013 r.                           Data składania ofert:     21.03.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 5/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas dwudniowego szkolenia  pn. UNPLUGGED dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, w terminie 19 - 20 kwietnia 2013 roku.  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.02.2013 r.                           Data składania ofert:     05.03.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 4/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

25.02.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert

Załączniki do SIWZ po zmianach

01.03.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje