|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne POKL -> 2013

 

 

Data ogłoszenia: 26.11.2013 r.                           Data składania ofert:     29.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 92/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Zarządzanie w partnerstwie lokalnym” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 20 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.11.2013 r.                           Data składania ofert:     29.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 91/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z trudnym klientem” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 15 osób, w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

2013.11.22 - Informacja o zmianie w treści załącznika nr 1 do SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert

2013.11.22 - Informacja o zmianie w treści załącznika nr 5 do SIWZ

2013.11.25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki:

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.11.2013 r.                           Data składania ofert:     28.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 90/2013

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część IV

2013.12.06 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, część I i II

2013.12.06 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, część III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.11.2013 r.                           Data składania ofert:     18.11.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z trudnym klientem” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 15 osób w związku z organizacją szkolenia dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.11.2013 r.                           Data składania ofert:     22.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 88/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn.  „Zarządzanie w partnerstwie lokalnym” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 20 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.11.2013 r.                           Data składania ofert:     22.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 87/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. Animacja świetlic wiejskich” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 20 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Stanowisko:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.11.2013 r.                           Data składania ofert:     08.11.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Animacja świetlic wiejskich” dla 1 grupy liczącej nie więcej niż 20 osób w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.11.2013 r.                           Data składania ofert:     12.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 82/2013

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby kampania społeczno-informacyjnej „Niepełnosprawni – myśl pozytywnie”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

28.11.2013 r.   Informacja o poprawieniu omyłki w informacji o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.11.2013 r.                           Data składania ofert:     12.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 81/2013

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego informatora, plakatu  i kalendarza na potrzeby kampania społeczno-informacyjnej „Niepełnosprawni – myśl pozytywnie” realizowanej w ramach projektu systemowego  „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

2013.11.05 - Informacja o zmianie w treści załącznika nr 1 do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.10.2013 r.                           Data składania ofert:     07.11.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Zarządzanie w partnerstwie lokalnym”  dla 1  grupy liczącej nie więcej niż 20 osób w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.10.2013 r.                           Data składania ofert:     06.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 77/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych w dniu 3.12.2013 r. dla 200 osób na terenie miasta Łodzi, podczas Gali kończącej kampanię „Niepełnosprawni – myśl pozytywnie”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2013 r.                           Data składania ofert:     31.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 72/2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Przemoc w rodzinie a dziecko niedostosowane społecznie – zespoły interdyscyplinarne” dla 10 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 15 osób w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2013 r.                           Data składania ofert:     4.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 71/2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych  studiów podyplomowych  “Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej” Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2013 r.                           Data składania ofert:     04.11.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 70/2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla maksymalnie 50 osób - pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty - część I

Informacja o wyborze oferty - część II


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.10.2013 r.                           Data składania ofert:     28.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 69/2013

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego” Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.10.2013 r.                           Data składania ofert:     14.10.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. przemoc w rodzinie – dziecko niedostosowane społecznie dla 2 grup liczących łącznie 150 osób, jednorazowo nie więcej niż 80 osób w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.09.2013 r.                           Data składania ofert:     23.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 63/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej dla max. 60 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty - część I

Informacja o wyborze oferty - część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.09.2013r.                           Data składania ofert:     27.09.2013r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 58/2013

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych szkoleń/seminariów/warsztatów”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty cz I

Informacja o wyborze oferty cz II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.09.2013 r.                           Data składania ofert:     26.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 59/2013

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego” Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.09.2013 r.                           Data składania ofert:     20.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 57/2013

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych seminariów/warsztatów”

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część I

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.09.2013 r.                           Data składania ofert:     24.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 56/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i poprowadzeniu seminarium pn. „Klauzule społeczne  w zamówieniach publicznych” dla 10 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.09.2013 r.                           Data składania ofert:     20.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 54/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia dla 96 osób. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

2013.09.12 - Informacja o poprawieniu omyłki

2013.09.16 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

                     Informacja o zmianie terminu składania ofertWyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.09.2013 r.                           Data składania ofert:     13.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 53/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna” dla 6 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.09.2013 r.                           Data składania ofert:     06.09.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego”
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.09.2013 r.                           Data składania ofert:     14.10.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 49/2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych  studiów podyplomowych
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część II

Informacja o wyborze oferty część I

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2013 r.                           Data składania ofert:     09.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 48/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia dla 144 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2013 r.                           Data składania ofert:     24.09.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 47/2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla maksymalnie 100 osób - pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Część 1)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Część 2)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Część 3)

11.10.2013 r. - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania, uniważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny oferty

Informacja o wyborze oferty część I

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2013 r.                           Data składania ofert:     30.08.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: 46/2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Praca socjalna z otoczeniem klienta uzależnionego od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych” dla 60 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

21.08.2013 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert


Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2013 r.                           Data składania ofert:     22.08.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 45/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Wypalenie zawodowe w pomocy społecznej” dla 9 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.08.2013 r.                           Data składania ofert:     09.08.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Wypalenie zawodowe w pomocy społecznej” dla 9 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.08.2013 r.                           Data składania ofert:     09.08.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca socjalna z otoczeniem klienta uzależnionego od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.07.2013 r.                           Data składania ofert:     16.08.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 43/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją spotkań zespołu interdyscyplinarnego dla 48 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

2013.07.26 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.07.2013 r.                           Data składania ofert:     19.08.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 42/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej dla max. 66 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

26.07.2013 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

23.07.2013 r. Zmiana treści SIWZ

26.07.2013 r. Zmiana treści SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część I

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.07.2013 r.                           Data składania ofert:     17.07.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 41/2013

Nazwa zadania: Przygotowanie projektu okładki, skład i łamanie tekstu, korekta, wydrukowanie, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego Biuletynu Informacyjnego,  2 numery  x 500 sztuk, w okresie  do dnia 30 września 2013 r. – 1 numer biuletynu, do 15 grudnia 2013 r. – 2 numer biuletynu
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

2013.07.12 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

2013.08.05 - Informacja o ponownym wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.07.2013 r.                              

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją spotkań zespołu interdyscyplinarnego dla 48 osób w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.06.2013 r.                           Data składania ofert:     25.06.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 38/2013

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań  powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

18.06.2013 r. - Informacja

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty cz. I

Informacja o wyborze oferty cz. II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.06.2013 r.                           Data składania ofert:     19.06.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 37/2013

Nazwa zadania: Opracowanie koncepcji kreatywnej oraz realizacja kampanii promocyjno – informacyjnej dotyczącej aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.06.2013 r.                           Data składania ofert:     03.07.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 36/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkoleń i spotkań zespołu interdyscyplinarnego dla 176 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Część I - Informacja o wyborze oferty

Część II - Informacja o wyborze oferty

Część III - Informacja o wyborze oferty

Część IV - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2013 r.                           Data składania ofert:     10.06.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na Przygotowanie projektu okładki, skład i łamanie tekstu, korekta, wydrukowanie, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego Biuletynu Informacyjnego,  2 numery  x 500 sztuk, w okresie  do dnia 30 września 2013 r. – 1 numer biuletynu, do 15 grudnia 2013 r. – 2 numer biuletynu” Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2013 r.                           Data składania ofert:     14.06.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób - pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2013 r.                           Data składania ofert:     14.06.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek – asystent rodziny w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.06.2013 r.                           Data składania ofert:     14.06.2013 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek - organizacja pomocy społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.06.2013 r.                           Data składania ofert:     26.06.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 35/2013

Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej wzmacniającej zawiązane partnerstwa dla max. 25 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.05.2013 r.                           Data składania ofert:     03.06.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 34/2013

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań  powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.05.2013 r.                              

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej informuje, iż w wyniku postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na "świadczeniu usług konsultanta merytorycznego".
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2013 r.                           Data składania ofert:     24.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 29/2013

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.05.2013 r.                           Data składania ofert:     31.05.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób - pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2013 r.                           Data składania ofert:     25.06.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 28/2013

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia dla 64 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2013 r.                           Data składania ofert:     23.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 27/2013

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Część 1 – Szkolenie pn. „Zastosowanie arteterapii w pracy z klientami pomocy społecznej” –  60 osób,
Część 2 – Szkolenie pn. „Praca z osobą starszą z otępieniem” – 45 osób.
Część 3 – Szkolenie pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej” – 60 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.05.2013 r. Informacja o zmianie godziny otwarcia ofert

22.05.2013 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część I

Informacja o wyborze oferty część III

2013.07.12 - Informacja o wyborze oferty część II


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2013 r.                           Data składania ofert:     24.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 26/2013

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

22.05.2013 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2013 r.                           Data składania ofert:     23.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 25/2013

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego .Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot zamówienia własnym transportem na swój  koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

21.05.2013 r. - Informacja o zmianie terminu składania ofert

21.05.2013 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.05.2013 r.                           Data składania ofert:     17.05.2013 r.

Nazwa:

 ZAPYTANIE OFERTOWE

„ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTANTA MERYTORYCZNEGO” Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

SIWZ

Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.05.2013 r.                           Data składania ofert:     24.05.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek – asystent rodziny w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.05.2013 r.                           Data składania ofert:     24.05.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek - organizacja pomocy społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Informacja

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.05.2013 r.                           Data składania ofert:     15.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 22/2013

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.04.2013 r.                           Data składania ofert:     07.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 20/2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (cz. III)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (cz. IV)

14.06.2013 r. - Informacja o wyborze oferty (część 2)

02.07.2013 r. - Informacja o wyborze oferty (cześć 1) - Szkolenie pn. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.04.2013 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób - pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.04.2013 r.                           Data składania ofert:     23.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 16/2013

Nazwa zadania:„Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas czterech jednodniowych szkoleń pn. „Kodeks rodzinny opiekuńczy w pracy pracownika socjalnego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.04.2013 r.                           Data składania ofert:     20.05.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 14/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkoleń i spotkań zespołu interdyscyplinarnego dla 176 osób
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

29.04.2013 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, część I

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, część II,III,IV

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.04.2013 r.                           Data składania ofert:     11.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 11/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.04.2013 r.                           Data składania ofert:     11.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 10/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Kodeks rodzinny opiekuńczy w pracy pracownika socjalnego” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.04.2013 r.                           Data składania ofert:     10.04.2013 r.

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 9/2013

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.04.2013 r.                           Data składania ofert:     10.04.2013 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 08/2013

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań  powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, częśc I

Informacja o wyborze oferty cz. II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.04.2013 r.                           Data składania ofert:     05.04.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas czterech jednodniowych szkoleń pn. „Kodeks rodzinny opiekuńczy w pracy pracownika socjalnego” realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2013 r.                           Data składania ofert:     02.04.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegająca na przeprowadzenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób - pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach projektu pn. „Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.03.2013 r.                           Data składania ofert:     22.03.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” realizowanej w ramach projektu systemowego  „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.03.2013 r.                           Data składania ofert:     12.03.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej wzmacniającej zawiązane partnerstwa dla max. 25 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego realizowanej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.02.2013 r.                           Data składania ofert:     28.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.02.2013 r.                           Data składania ofert:     28.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie szkoleń w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej – 60 osób
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.02.2013 r.                           Data składania ofert:     28.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, dla których statutową działalnością jest praca z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.02.2013 r.                           Data składania ofert:     20.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z osobą starszą z otępieniem” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.02.2013 r.                           Data składania ofert:     28.03.2013 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 03/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego dla 66 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego”

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.02.2013 r.                           Data składania ofert:     25.02.2013 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 02/2013

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jedno- i dwudniowych spotkań  powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego”

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

19.02.2013 r. Zmiana treści SIWZ 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty - część I

Informacja o wyborze oferty - część II

Informacja o wyborze oferty - część III

Informacja o wyborze oferty - część IV

Informacja o wyborze oferty - część V

Informacja o wyborze oferty - część VI

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2013 r.                           Data składania ofert:     20.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie szkoleń w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2013 r.                           Data składania ofert:     20.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2013 r.                           Data składania ofert:     20.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy w pracy pracownika socjalnego” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2013 r.                           Data składania ofert:     20.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2013 r.                           Data składania ofert:     20.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczneg
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.02.2013 r.                           Data składania ofert:     22.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego”

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.02.2013 r.                           Data składania ofert:     20.02.2013 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 01/2013

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

19.02.2013 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.02.2013 r. Zmiana treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2

Informacja o wyborze oferty - cześć 3

Informacja o wyborze oferty - cześć 4

Informacja o wyborze oferty - cześć 5

Informacja o wyborze oferty - cześć 6

Informacja o wyborze oferty - cześć 7

Informacja o wyborze oferty - cześć 8

Stanowisko: 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.02.2013 r.                           Data składania ofert:     14.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego dla 66 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego” realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.02.2013 r.                           Data składania ofert:     08.05.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego dla 66 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego” realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia


Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2013 r.                           Data składania ofert:     05.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jedno- i dwudniowych spotkań powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.01.2013 r.                           Data składania ofert:     04.02.2013 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Informacja

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje