|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego -> 2012

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 96/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 95/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 94/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,4 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 93/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 92/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 91/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 90/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,4 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 44/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 20/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(118 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 25/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(172 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 20/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.01.2012 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 97/12 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(144 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje