|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2012

 

 

Data ogłoszenia: 12.12.2012 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 74/2012

Nazwa zadania: Druk materiałów poligraficznych, zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiajacego oraz dostawa materiałów poligraficznych do siedziby Zamawiajacego.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.11.2012 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 72/2012

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów reklamowych z nadrukiem, zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiajacego oraz dostawa materiałów reklamowych do siedziby Zamawiajacego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.11.2012 r.                           Data składania ofert:     20.11.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 73/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas szkolenia pn. „Przemoc a starość i niepełnosprawność - II edycja”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.10.2012 r.                           Data składania ofert:     02.11.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 71/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia pn. „Przemoc a starość i niepełnosprawność” w terminie 20 - 23.11.2012 r., skierowanego do przedstawicieli różnych grup zawodowych z terenu województwa łódzkiego – pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów interwencyjnych, pedagogów ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.10.2012 r.                           Data składania ofert:     31.10.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 70/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla 30 osób, podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie.”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.10.2012 r.                           Data składania ofert:     16.10.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 69/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24 października br., w związku z organizacją warsztatów szkoleniowych pn. „Zły Dotyk. Wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym – ofiary i sprawcy” organizowanej w dniach 22-24 października 2012 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.10.2012 r.                           Data składania ofert:     11.10.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 68/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych podczas dwóch dwudniowych szkoleń pn. UNPLUGGED dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, w terminach: 19 - 20 października  2012 r. oraz 23 - 24 listopada 2012 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.09.2012 r.                           Data składania ofert:     19.09.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 64/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Konferencji  Pomoc społeczna w regionie łódzkim – teraźniejszość i perspektywy”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.08.2012 r.                           Data składania ofert:     10.09.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 61/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas warsztatów szkoleniowych pn. „Zły Dotyk. Wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym – ofiary i sprawcy” w terminie 22- 24.10.2012 r., skierowanych do przedstawicieli rożnych grup zawodowych z terenu województwa łódzkiego – pracowników oświaty, policjantów z Komend Miejskich i Powiatowych Policji zajmujących się problematyką nieletnich, pracowników socjalnych, a także pilotażowo lekarzy (pediatrów)
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Informacja o pomyłce w załączniku nr 5 do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.08.2012 r.                           Data składania ofert:     07.09.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 60/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 16 i 19 września br., w związku z organizacją międzynarodowej konferencji pn. „Uzależnienia behawioralne zagrożeniem XXI wieku – międzynarodowa wielosektorowa konferencja szkoleniowa” organizowanej w dniach 17-18 września 2012 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.08.2012 r.                           Data składania ofert:     31.08.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 59/2012

Nazwa zadania:  „Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne w tym projekt okładki, przygotowanie projektu, skład i łamanie tekstu- przygotowanie offsetowe, korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym, wydrukowanie, oprawa) oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego.”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.08.2012 r.                           Data składania ofert:     29.08.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 58/2012

Nazwa zadania:   „Druk materiałów poligraficznych, zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego oraz dostawa materiałów poligraficznych do siedziby Zamawiającego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.08.2012 r.                              

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty

Nr sprawy 47/2012

Nazwa zadania: Druk materiałów poligraficznych i wykonanie materiałów reklamowych z nadrukiem, zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiajacego oraz dostawa materiałów reklamowych i poligraficznych do siedziby Zamawiajacego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.08.2012 r.                           Data składania ofert:     16.08.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 48/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas czterech jednodniowych szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z woj. łódzkiego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.07.2012 r.                           Data składania ofert:     27.07.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 45/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i restauracyjnej podczas międzynarodowej konferencji pn. „Uzależnienia behawioralne zagrożeniem XXI wieku – międzynarodowa wielosektorowa konferencja szkoleniowa” organizowanej w dniach 17-18 września 2012 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.07.2012 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 42/2012

Nazwa zadania: Wykonanie zdjęć w obróbce cyfrowej dostarczonych przez Zamawiającego prac plastycznych, przygotowanie projektu graficznego i druk katalogu z pracami plastycznymi oraz dostawa wykonanych katalogów na wskazany przez Zamawiającego adres
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.06.2012 r.                              

Nazwa:

Nr sprawy 39/2012

Nazwa zadania: Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.06.2012 r.                           Data składania ofert:     19.06.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 38/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 26 czerwca 2012 r. w Łodzi podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii na konferencji prezentującej najnowsze badania ESPAD 2011 oraz uroczystości rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu "Narkotyki? Na co mi to?" dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.05.2012 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 25/2012

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów reklamowych na VII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Ziemia Łódzka 2012" oraz na XIV edycji konkursu plastycznego dla Osób Chorych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak Balsam" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2012 r.                           Data składania ofert:     07.05.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  28/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia na temat diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w terminach: 22-23 maj 2012 r. oraz 19-20 czerwiec 2012 r., którego grupą docelową są psycholodzy pracujący z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz członkami ich rodzin
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.03.2012 r.                           Data składania ofert:     06.04.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  22/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 24 maja 2012 r. w Łasku podczas VII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ziemia Łódzka 2012
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.03.2012 r.                           Data składania ofert:     26.03.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  15/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia pn. „Służby mundurowe i pracownicy pierwszego kontaktu jako potencjalna grupa ryzyka w kontekście uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz zakażenia wirusem HIV”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.02.2012 r.                           Data składania ofert:     07.03.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  14/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas trzech jednodniowych szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z woj. łódzkiego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.02.2012 r.                           Data składania ofert:     01.03.2012 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Numer sprawy:  13/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas jednodniowego „Seminarium na rzecz osób starszych” w Łodzi.”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.02.2012 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 6/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas jednodniowego "Seminarium na rzecz osób starszych" w Łodzi
 

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje