|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne POKL -> 2012

 

 

Data ogłoszenia: 28.09.2012 r.                           Data składania ofert:     08.10.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 67/2012

Nazwa zadania: Wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów poligraficznych na potrzeby: kampanii Aktywni 50+ - Daj się zaskoczyć oraz na potrzeby kampanii Pracownicy socjalni - superbohaterowie dnia codziennego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.09.2012 r.                           Data składania ofert:     05.10.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 66/2012

Nazwa zadania: Przygotowanie, organizacja i obsługa uroczystych Gal kończących kampanie promocyjno-informacyjne pn. "Aktywni 50+" oraz "Pracownicy socjalni - superbohaterowie dnia codziennego"
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część I

Informacja o wyborze oferty część II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.09.2012 r.                           Data składania ofert:     31.10.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 65/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej dla 35 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.09.2012 r.                           Data składania ofert:     18.09.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesłyania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej dla 35 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego realizowanej w ramach projektu systemowego "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej"
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.09.2012 r.                           Data składania ofert:     13.09.2012r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej dotyczącej mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej dla 35 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego realizowanej w ramach projektu systemowego "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej"
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.09.2012 r.                           Data składania ofert:     14.09.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 63/2012

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby: kampanii „Aktywni 50+ - Daj się zaskoczyć” oraz na potrzeby kampanii „Pracownicy socjalni – superbohaterowie dnia codziennego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja o poprawieniu omyłki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.09.2012 r.                           Data składania ofert:     11.09.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 62/2012

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie, organizacja i obsługa uroczystych Gal kończących kampanie promocyjno - informacyjne pn. „Aktywni 50+” oraz „Pracownicy socjalni – superbohaterowie dnia codziennego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.08.2012 r.                           Data składania ofert:     01.10.2012r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 50/2012

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty cz. I

Informacja o wyborze oferty cz. II

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2012 r.                           Data składania ofert:     10.08.2012r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 46/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jedno- i dwudniowych spotkań powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego”

Część I – organizacja sześciu jednodniowych spotkań dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego na terenie powiatu zduńskowolskiego

Część II – organizacja sześciu jednodniowych spotkań dotyczących partnerstwa
międzyinstytucjonalnego na terenie powiatu opoczyńskiego

Część III – organizacja dwudniowego spotkania dotyczącego partnerstwa
międzyinstytucjonalnego na terenie powiatu zduńskowolskiego

Część IV – organizacja dwudniowego spotkania dotyczącego partnerstwa
międzyinstytucjonalnego na terenie powiatu opoczyńskiego

organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu systemowego pod nazwą: „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część I

Informacja o wyborze oferty część II

Informacja o wyborze oferty część III

Informacja o wyborze oferty część IV

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2012 r.                           Data składania ofert:     29.06.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek – superwizja w pracy socjalnej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2012 r.                           Data składania ofert:     29.06.2012r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek – ekonomia społeczna w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2012 r.                           Data składania ofert:     29.06.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek - organizacja pomocy społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.06.2012 r.                           Data składania ofert:     29.06.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek - diagnoza dziecka i jego rodziny w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.05.2012 r.                           Data składania ofert:     06.06.2012r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 41/2012

Nazwa zadania: Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej pod roboczym tytułem: „Aktywizacja osób w wieku 50+ z terenu województwa łódzkiego” Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.05.2012 r.                           Data składania ofert:     06.06.2012r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 40/2012

Nazwa zadania: Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej pod roboczym tytułem: „Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim” Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.05.2012 r.                           Data składania ofert:     30.05.2012r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek – superwizja w pracy socjalnej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz zgłoszeniowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.05.2012 r.                           Data składania ofert:     30.05.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek – ekonomia społeczna w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.05.2012 r.                           Data składania ofert:     30.05.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek - organizacja pomocy społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.05.2012 r.                           Data składania ofert:     30.05.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych kierunek - diagnoza dziecka i jego rodziny w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.05.2012 r.                           Data składania ofert:     23.05.2012r.

Nazwa:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 37/2012
 
„Przygotowanie konspektu wykładu oraz przeprowadzenie 4 wykładów  na temat aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ podczas  seminariów w ramach kampanii promocyjno informacyjne na rzecz aktywizacji osób w wieku 50+”.
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Opracowanie kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Pracownik socjalny jego zawód i rola w województwie łódzkim” w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 50plus w województwie łódzkim” w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2012 r.                           Data składania ofert:     21.05.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 35/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań dotyczących roli i znaczenia zawodu pracownik socjalny dla lokalnej społeczności”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty część I

Informacja o wyborze oferty część II

Informacja o wyborze oferty część III

Informacja o wyborze oferty część IV

Informacja o wyborze oferty część V

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2012 r.                           Data składania ofert:     21.05.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 34/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań  powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.05.2012 r.                           Data składania ofert:     20.06.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 33/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania jawisku wykluczenia społecznego dla 44 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ


Załączniki do SIWZ

2012.06.19 Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.05.2012 r.                           Data składania ofert:     20.06.2012 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 32/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją dwudniowych warsztatów dotyczących partnerstwa w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (cz. I)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (cz. II)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.05.2012 r.                           Data składania ofert:     11.05.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 50plus w województwie łódzkim” w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.05.2012 r.                           Data składania ofert:     11.05.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Opracowanie kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Pracownik socjalny jego zawód i rola w województwie łódzkim” w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2012 r.                           Data składania ofert:     08.05.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  31/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań  powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (cz. II)

Informacja o wyborze oferty - część I

Informacja o wyborze oferty - część III

Informacja o wyborze oferty - część IV

Informacja o wyborze oferty - część V

Informacja o wyborze oferty - część VI

Informacja o wyborze oferty - część VII

Informacja o wyborze oferty - część VIII

Informacja o wyborze oferty - część IX

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2012 r.                           Data składania ofert:     07.05.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Opracowanie kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Pracownik socjalny jego zawód i rola w województwie łódzkim, wraz z raportem z jej przeprowadzenia” w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2012 r.                           Data składania ofert:     07.05.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na „Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 50plus w województwie łódzkim, wraz z raportem z jej przeprowadzenia” w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

WOPZ

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.04.2012 r.                           Data składania ofert:     08.05.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  30/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas czterech jednodniowych szkoleń pn. „Przyznawanie świadczeń w pomocy społecznej” organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu systemowego pn „ Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.04.2012 r.                           Data składania ofert:     27.04.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  29/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych spotkań powiatowych dotyczących partnerstwa międzyinstytucjonalnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. III

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. IV

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. V

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. VI

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. VII

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. VIII

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. IX

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. X

Informacja o wyborze oferty cz. I

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.04.2012 r.                           Data składania ofert:     19.04.2012 r.

Nazwa:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 27/2012

„Świadczenie usług konsultanta merytorycznego dla potrzeb organizacji kampanii społecznych w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.04.2012 r.                           Data składania ofert:     20.04.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  26/2012

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych seminariów w ramach kampanii na rzecz aktywizacji osób w wieku 50+” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty cz. I

Informacja o wyborze oferty cz. II

Informacja o wyborze oferty cz. III

Informacja o wyborze oferty cz. IV

Informacja o wyborze oferty cz. V

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.04.2012 r.                           Data składania ofert:     20.04.2012r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  24/2012

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.04.2012 r.                           Data składania ofert:     20.04.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  23/2012

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z rodziną niepełnosprawnego dziecka” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniku do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.04.2012 r.                           Data składania ofert:     13.04.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  21/2012

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Metody pracy w środowisku rodzinnym” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób. w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

2012.04.10 Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.04.2012 r.                           Data składania ofert:     05.04.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej (w tym zapewnienie sali szkoleniowej), restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją 2-dniowego warsztatu dotyczącego partnerstwa dla 22 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na terenie województwa łódzkiego” realizowanej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.04.2012 r.                           Data składania ofert:     05.04.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej (w tym zapewnienie  sali szkoleniowej), restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją 2-dniowego warsztatu dotyczącego partnerstwa dla 22 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na terenie województwa łódzkiego” realizowanej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane
 

Do pobrania:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.04.2012 r.                           Data składania ofert:     05.04.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej (w tym zapewnienie  2 sal szkoleniowych), restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego dla 2 grup szkoleniowych, łącznie 44 osób w ramach „Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na terenie województwa łódzkiego” realizowanej  w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.04.2012 r.                           Data składania ofert:     13.04.2012 r.

Nazwa:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłasza konkurs na:

MODERATORA – KONSULTANTA MERYTORYCZNEGO
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                           Data składania ofert:     30.03.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.03.2012 r.                           Data składania ofert:     30.03.2012 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Praca z rodziną niepełnosprawnego dziecka” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2012 r.                           Data składania ofert:     03.04.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  20/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 26 kwietnia 2012 r., podczas konferencji otwierającej kampanię na rzecz aktywizacji osób w wieku 50+, organizowanej dla 150 osób na terenie Miasta Łodzi. Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2012 r.                           Data składania ofert:     03.04.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  19/2012

Nazwa zadania: Usługa polegającą na budowie i wdrożeniu u Zamawiającego systemu do rekrutacji beneficjentów projektu systemowego. Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

2012.03.30 Wyjaśnienia treści SIWZ

2012.04.02 Zmiana treści SIWZ

2012.04.02 Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2012 r.                           Data składania ofert:     22.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  18/2012

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów poligraficznych. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

2012.03.19 Wyjaśnienia treści SIWZ część 1

2012.03.19 Wyjaśnienia treści SIWZ część 2

2012.03.19 Wyjaśnienia treści SIWZ część 3

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty - cześć I

Informacja o wyborze oferty - część II

Informacja o wyborze oferty - część III

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2012 r.                           Data składania ofert:     22.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  17/2012

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

2012.03.19 Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.03.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Metody pracy w środowisku rodzinnym” dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.03.2012 r.                              

Nazwa:

 

Wyniki:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Załączniki

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.02.2012 r.                           Data składania ofert:     05.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  12/2012

Nazwa zadania: "Usługa budowy i wdrożenia u Zamawiającego systemu do gromadzenia i analiz danych w celu prowadzenia badań społecznych". Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja o zmianie w SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.02.2012 r.                           Data składania ofert:     02.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  11/2012

Nazwa zadania: „Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej pod roboczym tytułem: Aktywizacja osób w wieku 50+ z terenu województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.02.2012 r.                           Data składania ofert:     02.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  10/2012

Nazwa zadania: „Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej pod roboczym tytułem: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim” Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.02.2012 r.                           Data składania ofert:     06.02.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  9/2012

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Komunikacja interpersonalna w pracy z klientem pomocy społecznej” dla 5 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób. W ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.02.2012 r.                           Data składania ofert:     06.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  8/2012

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Przyznawanie świadczeń w pomocy społecznej” dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 30 osób. W ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.02.2012 r.                           Data składania ofert:     06.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  7/2012

Nazwa zadania: Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Diagnoza potrzeb klientów pomocy społecznej” dla 5 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób. w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.02.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:


Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.02.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:

 
Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.02.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:

 
Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.02.2012 r.                           Data składania ofert:     10.02.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  5/2012

Nazwa zadania: Przeprowadzenie cyklu szkoleń/warsztatów/spotkań w zakresie partnerstwa publiczno–społecznego i publiczno–publicznego w ramach Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na terenie województwa łódzkiego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

2012.02.09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.02.2012 r.                           Data składania ofert:     09.02.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  4/2012

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ


Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty - część 1

Informacja o wyborze oferty - część 2

Informacja o wyborze oferty - część 3

Informacja o wyborze oferty - część 4

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.01.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:


Załączniki:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.01.2012 r.                           Data składania ofert:     02.02.2012 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 3/2012
 

Do pobrania:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do przesyłania ofert na:
 
„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO NA POTRZEBY PROJEKTU SYSTEMOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ORAZ WSPARCIEM TECHNICZNYM”

Załączniki:

Załacznik nr 1 - formularz cenowy
Załacznik nr 2 - oświadczenie
Załacznik nr 3 - projekt umowy
Załacznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.01.2012 r.                           Data składania ofert:     02.02.2012 r.

Nazwa:

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: 2/2012
 

Do pobrania:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do przesyłania ofert na:
 
"ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNO – INFORMACYJNEJ  NA TEMAT AKTYWIZACJI OSÓB W WIEKU 50+”

Załączniki:

Załacznik nr 1 - formularz cenowy
Załacznik nr 2 - oświadczenie
Załacznik nr 3 - projekt umowy
Załacznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.01.2012 r.                           Data składania ofert:     12.03.2012 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  1/2012

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu wojewodztwa łódzkiego. 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty - część I

Informacja o wyborze oferty - część II

Informacja o wyborze oferty - część III

Informacja o wyborze oferty - część IV

Informacja o wyborze oferty - część V

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:


Załączniki:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:


Załączniki:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:

 
Załączniki:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.01.2012 r.                              

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:

 

Pokaż dodatkowe informacje