|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne RCPS -> 2011

 

 

Data ogłoszenia: 12.12.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 53/2011

Nazwa zadania: Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.12.2011 r.                           Data składania ofert:     14.12.2011 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 54/2011

Nazwa zadania: Obsługa prawna Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2012 roku.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.11.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 52/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas szkoleniowej konferencji profilaktycznej pn. "Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Profilaktyka wobec zjawiska agresji rówieśniczej gimnazjalistów województwa łódzkiego" 
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.11.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 50/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie w dniach 7-9 grudnia 2011 r.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.11.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 51/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 1 grudnia 2011 r. w Łodzi podczas drugiego etapu ,,Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pn.,,Młodzież o HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego z okazji Wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.11.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 49/2011

Nazwa zadania: Druk materiałów poligraficznych i wykonanie mateiałów reklamowych z nadrukiem zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego oraz dostawa materiałów reklamowych i poligraficznych do siedziby Zamawiającego. 
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.10.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 48/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownka Socjalnego w dniu 18 listopada 2011 r.
 

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.09.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 43/2011

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem wykonanym zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.08.2011 r.                           Data składania ofert:     07.09.2011 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 39/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelowo - gastronomiczno - konferencyjnej w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji p.t.: „System wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych w regionie łódzkim – dokonania i wyzwania”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.08.2011 r.                           Data składania ofert:     31.08.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 38/2011

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji pn.”Europejski Rok Wolontariatu – partnerstwo i współpraca w woj. łódzkim” w dniu 21 września 2011 r.”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.08.2011 r.                           Data składania ofert:     23.08.2011 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 32/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelowo - gastronomiczno - konferencyjnej w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji p.t.: „System wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych w regionie łódzkim – dokonania i wyzwania”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.08.2011 r.                           Data składania ofert:     17.08.2011 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 31/2011

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk trzech broszur z zakresu: pomocy społecznej, problematyki osób starszych i polityki prorodzinnej oraz zaproszeń okazjonalnych w okresie od 30 września do 22 grudnia 2011 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

Wyjaśnienia treści SIWZ (3)

Wyjaśnienie treści SIWZ (4)

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.06.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 28/2011

Nazwa zadania: Druk kalendarza na 2012 rok i podkładów na biurko z kalendarzem na 2012 rok zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego (pdf) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.06.2011 r.                           Data składania ofert:     15.06.2011 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 27/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa łódzkiego 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.06.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 26/2011

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.06.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 25/2011

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.05.2011 r.                           Data składania ofert:     01.06.2011 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 22/2011

Nazwa zadania: Świadczenie  usługi restauracyjnej w dniu 27 czerwca 2011 r. w  Łodzi podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii na Konferencji „Uzależnienia – profilaktyka, interwencja, pomoc – współpraca międzyinstytucjonalna w latach 2007 – 2011 w województwie łódzkim”
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 11/2011

Nazwa zadania: Wykonanie dyplomów oraz roll-up'u na VI Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Ziemia Łódzka 2011" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.04.2011 r.                           Data składania ofert:     05.05.2011 r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 9/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 25 maja 2011 r. w Łasku podczas VI Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2011" 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Stanowisko:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.04.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 6/2011

Nazwa zadania: Wykonanie zdjęć w obróbce cyfrowej dostarczonych przez Zamawiającego prac plastycznych, przygotowanie projektu graficznego i druk katalogu z pracami plastycznymi oraz dostawa wykonanych katalogów na wskazany przez Zamawiającego adres 
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.04.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 4/2011

Nazwa zadania: Wykonanie zdjęć w obróbce cyfrowej dostarczonych przez Zamawiajacego prac plastycznych, przygotowanie projektu graficznego i druk katalogu z pracami plastycznymi oraz dostawa wykonanych katalogów na wskazany przez Zamawiającego adres.
 

Do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.03.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 5/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych podczas seminarium w dniu 31.03.2011 r. oraz konferencji w dniu 15.04.2011 r.
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.01.2011 r.                              

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy 1/2011

Nazwa zadania: Wykonanie toreb z nadrukiem, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje