|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne POKL -> 2011

 

 

Data ogłoszenia: 07.12.2011 r.                           Data składania ofert:     13.12.2011 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.12.2011 r.                           Data składania ofert:     13.12.2011 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:

„Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Pracownik socjalny jego zawód i rola w województwie łódzkim, wraz z raportem z jej przeprowadzenia”

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.12.2011 r.                           Data składania ofert:     13.12.2011 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 

Do pobrania:

„Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 50plus w województwie łódzkim wraz z raportem z jej przeprowadzenia”

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.09.2011 r.                           Data składania ofert:     10.10.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 47/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Mediacje w konfliktach rówieśniczych” Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.09.2011 r.                           Data składania ofert:     10.10.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 46/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ”Seksualność osób z niepełnosprawnością”. Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja o zmianie w SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.09.2011 r.                           Data składania ofert:     10.10.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 45/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi” Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.09.2011 r.                           Data składania ofert:     10.10.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 44/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Praca z osobą chorą na Alzheimera” Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.09.2011 r.                           Data składania ofert:     15.09.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 42/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Elementy prawa z zakresu pomocy społecznej” Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.09.2011 r.                           Data składania ofert:     12.09.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 41/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej  i restauracyjnej w związku z organizacją wizyty studyjnej dla 63 pracowników  jednostek  pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.09.2011 r.                           Data składania ofert:     13.09.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 40/2011

Nazwa zadania: ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej dla 63 pracowników  jednostek  pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.08.2011 r.                           Data składania ofert:     31.08.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 37/2011

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań z obszaru polityki społecznej na terenie województwa łódzkiego. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki do SIWZ

Informacja o zmianie w załączniku nr 1

Załacznik nr 1 do SIWZ (aktualny)

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja o zmianie w SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.08.2011 r.                           Data składania ofert:     26.08.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 36/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Świadczenie usługi hotelarskiej  i restauracyjnej w związku z organizacją wizyty studyjnej dla 63 pracowników  jednostek  pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.08.2011 r.                           Data składania ofert:     25.08.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 35/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ”Zespoły interdyscyplinarne dla przedstawicieli OPS, PCPR i PUP dot. współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wspierania osób bezrobotnych” Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.08.2011 r.                           Data składania ofert:     26.08.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 34/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja o zmianie w SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.08.2011 r.                           Data składania ofert:     26.08.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 33/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Elementy prawa z zakresu pomocy społecznej” Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.08.2011r.                           Data składania ofert:     12.08.2011 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia  

Wyniki:

Ekonomia społeczna

Analiza struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Osoby starsze

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2011 r.                           Data składania ofert:     08.08.2011 r.

Nazwa:

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia  

Do pobrania:

Elementy prawa z zakresu pomocy społecznej

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Zespoły interdyscyplinarne dla przedstawicieli OPS, PCPR i PUP dot. współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wspierania osób bezrobotnych 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.07.2011 r.                           Data składania ofert:     12.07.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 30/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadznie wizyty studyjnej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zgodnie z projektem systemowym pod nazwą Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.06.2011 r.                           Data składania ofert:     22.06.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 29/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwą Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.06.2011 r.                           Data składania ofert:     08.06.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 24/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. 'Trening komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności' Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.06.2011 r.                           Data składania ofert:     10.06.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 23/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadznie szkolenia pn. "Mediacje rodzinne". Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 30.05.2011 r.                           Data składania ofert:     07.06.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 21/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych zgodnie z projektem systemowym pod nazwą Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji  społecznej realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.05.2011r.                           Data składania ofert:     02.06.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 20/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kontrola zarządcza Szkolenie ralizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Priorytet Vll Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowaneg z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (aktualna)

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.05.2011 r.                           Data składania ofert:     01.06.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 19/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.05.2011 r.                           Data składania ofert:     31.05.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 18/2011

Nazwa zadania: "Świadczenie usług restauracyjnych podczas dwóch jednodniowych spotkań informacyjno-roboczych organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi" w ramach projektu systemowego pod nazwą "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ  

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.05.2011 r.                           Data składania ofert:     30.05.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 16/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Techniki wywierania wpływu w pracy socjalnej" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja o zmianach

Załącznik Nr 6 zmieniony

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 19.05.2011 r.                           Data składania ofert:     27.05.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 15/2011

Nazwa zadania: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Ekonomia społeczna jako narzędzie zapobiegania wykluczeniu społecznemu" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2011 r.                           Data składania ofert:     27.05.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 14/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą 'Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi' zgodnie z projektem systemowym pn. 'Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej' realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.05.2011 r.                           Data składania ofert:     19.05.2011 r.

Nazwa:

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr sprawy 13/2011.

Nazwa zadania: "Przygotowanie projektu okładki, skład i łamanie tekstu, wydrukowanie, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego Biuletynu Informacyjnego wydawanego w ramach realizacji projektu systemowego ,,Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL""  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.05.2011 r.                           Data składania ofert:     16.05.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 12/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  Praca metodą lokalnych zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z projektem systemowym pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 04.05.2011 r.                           Data składania ofert:     12.05.2011 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 10/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zamówienia publiczne do 14.000 Euro w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych zgodnie z projektem systemowym pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.04.2011r.                           Data składania ofert:     20.04.2011r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 8/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Formy i metody aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem systemowym pod nazwą Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.04.2011r.                           Data składania ofert:     14.04.2011r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 7/2011

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazwą Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej realizowanym w ramach Poddzialania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.03.2011r.                           Data składania ofert:     22.03.2011r.

Nazwa:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 3/2011

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego podczas jednodniowych spotkań w ramach platformy współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób bezrobotnych  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.02.2011r.                           Data składania ofert:     07.03.2011r.

Nazwa:

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 2/2011

Nazwa zadania: „Przygotowanie projektu, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów reklamowych i poligraficznych z nadrukiem promujących projekt „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”, zgodnie z projektem systemowym realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL”  

Do pobrania:

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje