|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne POKL -> 2010

 

 

Data ogłoszenia: 13.09.2010 r.                           Data składania ofert:     20.09.2010 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 29/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym” zgodnie z projektem systemowym pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 03.09.2010 r.                           Data składania ofert:     10.09.2010 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 28/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Praca z rodziną w sytuacji kryzysowej” zgodnie z projektem systemowym pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.08.2010 r.                           Data składania ofert:     10.09.2010 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 27/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Wizyty studyjnej dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej w zakresie wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej” zgodnie z projektem systemowym pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.08.2010 r.                           Data składania ofert:     16.08.2010 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 24/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym” zgodnie z projektem systemowym pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.08.2010 r.                           Data składania ofert:     16.08.2010 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 23/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Praca asystenta rodziny” zgodnie z projektem systemowym pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.06.2010 r.                           Data składania ofert:     02.07.2010 r.

Nazwa:

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 21/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Wizyty studyjnej dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej w zakresie wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej” zgodnie z projektem systemowym pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2010 r.                           Data składania ofert:     21.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 10/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "KPA w praktyce" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.04.2010 r.                           Data składania ofert:     21.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 9/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Negocjacje i mediacje" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.04.2010 r.                           Data składania ofert:     16.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 8/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedź do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.04.2010 r.                           Data składania ofert:     16.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 7/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie pracy z ofiarą i sprawcą przemocy" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.04.2010 r.                           Data składania ofert:     16.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 6/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Instrumenty i narzędzia aktywnej integracji" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.04.2010 r.                           Data składania ofert:     14.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 5/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "Metody ograniczające agresję i zaburzenia emocjonalne u dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.03.2010 r.                           Data składania ofert:     08.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 4/2010

Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.03.2010 r.                           Data składania ofert:     08.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 3/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "Księgowość w instytucjach budżetowych i organizacjach pozrządowych" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 31.03.2010 r.                           Data składania ofert:     08.04.2010 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 2/2010

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "Prawo zamówień publicznych w praktyce" zgodnie z projektem systemowym pn. "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Informacja o wyborze oferty

 

Pokaż dodatkowe informacje