|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Zamówienia publiczne POKL -> 2009

 

 

Data ogłoszenia: 08.07.2009 r.                           Data składania ofert:     20.07.2009r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 19/2009

Nazwa zadania: Przygotowanie projektu, wydrukowanie i dostawa materiałów poligraficznych z nadrukiem, promujących projekt systemowy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.07.2009 r.                           Data składania ofert:     20.07.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 18/2009

Nazwa zadania: Przygotowanie projektu, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem promujących projekt systemowy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedź do SIWZ

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     02.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 16/2009

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą:  „Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedź do SIWZ

Odpowiedź do SIWZ 2

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     02.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 15/2009

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  „Negocjacje i mediacje” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedź do SIWZ

Odpowiedź do SIWZ 2

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     02.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 14/2009

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  „Sztuka motywowania i perswazji w rozmowach z klientami jednostek pomocy społecznej” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Roztrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     01.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 13/2009

Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  „Praca z osobami niepełnosprawnymi” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     01.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 12/2009

Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  „Praca z osobami długotrwale bezrobotnymi” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     01.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Numer sprawy: 11/2009

Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  „Nowoczesne metody zarządzania personelem jednostek pomocy społecznej” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedź do SIWZ

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     01.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 10/2009

Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  „Praca z młodymi dorosłymi opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.                           Data składania ofert:     01.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 9/2009

Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:  „Stosowanie instrumentów aktywnej integracji” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL  

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2009 r.                           Data składania ofert:     1.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 8/2009

Nazwa zadania: Wykonanie badania ewaluacyjnego i druk raportu pod nazwą: „Ewaluacja szkoleń zrealizowanych w roku 2009 oraz przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych wraz z raportem z badań” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedź do SIWZ

Odpowiedź do SIWZ 2

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.05.2009 r.                           Data składania ofert:     01.06.2009 r.

Nazwa:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 7/2009

Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Prowadzenie księgowości w instytucjach budżetowych w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” w ramach projektu systemowego RCPS „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadr pomocy i integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 POKL
 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Wyniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

Protest

 

Pokaż dodatkowe informacje