|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część I i II   więcej...

Nr sprawy:   26/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na wykonaniu materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na organizacji dwóch zagranicznych wizyt studyjnych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia nr sprawy DBA.54.02.02.2018   więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DBA.54.02.02.2018   więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.10.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania   więcej...

Nr sprawy 2/K/Z/2018

Nazwa zadania: Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2018 r.

Informacja z otwarcia DBA.54.02.02.2018   więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2018 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:
 

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/18/18   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2018 r.

Informacja o wyniku naboru   więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/17/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy:   29/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy: 24/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia, które odbędzie się w terminie 07 – 09 listopada 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy:   27/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas trzech jednodniowych szkoleń w dniach 13.11.2018 r., 20.11.2018 r., 27.11.2018 r. oraz podczas olimpiady wiedzy dla młodzieży w dniu 30.11.2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2018 r.

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego nr DBA.54.02.02.2018   więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 29/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   22/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas  Konferencji  pn. „Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”, która odbędzie się  w dniu 18.10.2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku   więcej...

Nr sprawy 2/K/Z/2018

Nazwa zadania: Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   21/US/2018

Nazwa zadania: „Coaching dla pracowników socjalnych realizowany w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   28/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 1/K/Z/2018

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.10.2018 r.

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego nr DBA.54.02.02.2018   więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   23/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w Teatrze Wielkim w Łodzi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 28/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.10.2018 r.

Zmiana załącznika do zapytanie ofertowego nr DBA.54.02.02.2018   więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr DBA.54.02.02.2018   więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn."Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego "Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 28/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 27/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   26/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   25/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas dwóch szkoleń, które odbędą się w terminach: 26 – 28 listopada 2018 r. (I szkolenie) i 28 – 30 listopada 2018 r. (II szkolenie)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 24/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia, które odbędzie się w terminie 07 – 09 listopada 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2018 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:
 

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/17/18   więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 28/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.09.2018 r.

Informacja o wyniku naboru   więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/16/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   23/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w Teatrze Wielkim w Łodzi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.09.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 25/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   22/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas  Konferencji  pn. „Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”, która odbędzie się  w dniu 18.10.2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 27/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.09.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   19/US/2018
 
Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pn. „Dziecko w obliczu zagrożeń XXI wieku” dla sześciu grup szkoleniowych w terminie październik – listopad 2018 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.09.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 26/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.09.2018 r.

  Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   20/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej w dniach 24- 28.09.2018, na terenie Województwa Łódzkiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.09.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 23/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.09.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa Łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.09.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.09.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa Łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 26/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.09.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy: 26/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 25/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.09.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy: 26/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku   więcej...

Nr sprawy: 1/K/Z/2018

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   21/US/2018

Nazwa zadania: „Coaching dla pracowników socjalnych realizowany w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.09.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 24/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 24/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 26/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.09.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn."Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego "Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 25/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.09.2018 r.

Informacja o wyborze oferty cz. 1 i cz. 2   więcej...

Nr sprawy: 20/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 22/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty nr DBA.53.01.02.2018   więcej...

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   20/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej w dniach 24- 28.09.2018, na terenie Województwa Łódzkiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 24/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 21/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 23/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 19/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 22/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności oceny ofert   więcej...

Nr sprawy: 18/2018

Nazwa zadania: Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   18/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkiej Konferencji Naukowej pn. „Pomóżmy dziecku z FASD – zapalmy czerwoną lampkę”  w dniu 10.09.2018 organizowanej w ramach obchodów światowego Dnia FAS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 21/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 18/2018

Nazwa zadania: Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018   więcej...

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 23/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 22/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 20/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 19/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 17/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 21/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 18/2018

Nazwa zadania: Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty, zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018   więcej...

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofertwięcej...

Nr sprawy:   17/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 20/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   19/US/2018
 
Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pn. „Dziecko w obliczu zagrożeń XXI wieku” dla sześciu grup szkoleniowych w terminie październik – listopad 2018 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy:   19/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.08.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy:   14/2018

Nazwa zadania: Organizacja Wojewódzkich Dni Seniora 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 18/2018

Nazwa zadania: Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 15/2018

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty więcej...

Nr sprawy: 16/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia pogłębionego badania pn. „Potrzeby osób chorych neurologicznie w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych formach wsparcia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy:   17/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr DBA.53.01.02.2018   więcej...

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część V - sprostowanie   więcej...

Nr sprawy: 16/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.