|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

24.04.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...


Nr sprawy: 12/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń, które odbędą się w terminach: 01 – 03.06.2017 r. i 07 – 09.09.2017 r.  (I szkolenie) oraz 29.06. – 01.07.2017 r. i 21 – 23.09.2017 r. (II szkolenie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...


Nr sprawy: 05/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2017 r.

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/3/2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2017 r.

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/2/2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy 6/2017

Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.04.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy: 9/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas zjazdu i szkolenia w dniach 08 – 12 maja 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.04.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza  pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia więcej ...
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Nr sprawy: 05/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.04.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.04.2017 r.

wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy: 06/2017

Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 06/2017

Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 05/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 12/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń, które odbędą się w terminach: 01 – 03.06.2017 r. i 07 – 09.09.2017 r.  (I szkolenie) oraz 29.06. – 01.07.2017 r. i 21 – 23.09.2017 r. (II szkolenie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania więcej...

Nr sprawy: 10/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń, które odbędą się w terminach: 01 – 03.06.2017 r. i 07 – 09.09.2017 r.  (I szkolenie) oraz 29.06. – 01.07.2017 r. i 21 – 23.09.2017 r. (II szkolenie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy: 11/US/2017

Nazwa zadania: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) dotyczy świadczenia usługi restauracyjnej podczas sześciu jednodniowych szkoleń w dniach 25.05.2017 r., 26.05.2017 r., 05.06.2017 r., 09.06.2017 r., 22.06.2017 r., 23.06.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.2017 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego dostawy oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2017 r.

Informacja o wyborze oferty więcej ...

Nr sprawy: 4/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2017 r.

Informacja o wyborze oferty więcej ...

Nr sprawy: 3/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na XII Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.03.2017 r.


Ogłoszenie o naborze RCPS/N/4/2017 na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej ...

Nr sprawy: 4/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2017 r.

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/1/2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2017 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 10/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń, które odbędą się w terminach: 01 – 03.06.2017 r. i 07 – 09.09.2017 r.  (I szkolenie) oraz 29.06. – 01.07.2017 r. i 21 – 23.09.2017 r. (II szkolenie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 9/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas zjazdu i szkolenia w dniach 08 – 12 maja 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 3/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na XII Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego