|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA

Nowa strona BIP Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Informujemy, że pod adresem internetowym: http://bip.rcpslodz.pl/ została uruchomiona nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Stara strona BIP (adres internetowy: http://bip-rcpslodz.pl/) dostępna jest jako archiwalna na nowej stronie BIP w zakładce BIP archiwum.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część I   więcej...

Nr sprawy: 43/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego i opolskiego” w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania część II   więcej...

Nr sprawy: 43/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego i opolskiego” w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 42/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas czterech jednodniowych seminariów służących upowszechnianiu działań repozytorium w zakresie gromadzenia i udostępniania danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego dla maksymalnie 198 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty część I i II   więcej...

Nr sprawy: 35/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część I   więcej...

Nr sprawy: 39/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część I i II   więcej...

Nr sprawy: 36/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 41/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas dwudniowego spotkania dla podmiotów reintegracyjnych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert część I, II i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III   więcej...

Nr sprawy: 35/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część III   więcej...

Nr sprawy: 36/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 40/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas warsztatów na terenie miasta Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 38/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 37/US/2018

Nazwa przedmiotu zamówienia:  Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej wraz z usługą prowadzenia i moderowania spotkania nt założeń do Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej połączonego z V posiedzeniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego w terminie 3-5 grudnia 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   35/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia pn. „ Interwencja kryzysowa- między profilaktyką a terapią ” w dniach 05 - 07.12.2018, na terenie Województwa Łódzkiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część II   więcej...

Nr sprawy: 39/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 42/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas czterech jednodniowych seminariów służących upowszechnianiu działań repozytorium w zakresie gromadzenia i udostępniania danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego dla maksymalnie 198 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2018 r.

Informacja o wyniku naboru   więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/18/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 43/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego i opolskiego” w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   32/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 18 grudnia 2018 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 33/2018

Nazwa zadania: Usługa budowy repozytorium danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.11.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 35/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.11.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego i opolskiego” w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.11.2018 r.

Szacowanie wartości zamówienia   więcej...

Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.11.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I, II i III   więcej...

Nr sprawy: 34/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2018 r.

Szacowanie wartości zamówienia   więcej...

Treść ogłoszenia: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usługi restauracyjnej podczas czterech jednodniowych seminariów służących upowszechnianiu działań repozytorium w zakresie gromadzenia i udostępniania danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego dla maksymalnie 198 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2018 r.

Sprostowanie informacji o wyborze oferty i zawiadomienie o ponownym wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 32/2018

Nazwa zadania: „Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 41/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas dwudniowego spotkania dla podmiotów reintegracyjnych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert część I, II - korekta   więcej...

Nr sprawy: 34/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert część I, II, III   więcej...

Nr sprawy: 34/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 40/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas warsztatów na terenie miasta Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 39/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 38/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 33/2018

Nazwa zadania: Usługa budowy repozytorium danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 32/2018

Nazwa zadania: „Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy:   34/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 36/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania część I, II  więcej...

Nr sprawy: 33/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Szacowanie kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas dwudniowego spotkania dla podmiotów reintegracyjnych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 37/US/2018

Nazwa przedmiotu zamówienia:  Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej wraz z usługą prowadzenia i moderowania spotkania nt założeń do Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej połączonego z V posiedzeniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego w terminie 3-5 grudnia 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy:   35/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia pn. „ Interwencja kryzysowa- między profilaktyką a terapią ” w dniach 05 - 07.12.2018, na terenie Województwa Łódzkiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.11.2018 r.

Przetarg nieograniczony  więcej...

Nr sprawy: 34/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania  więcej...

Nr sprawy: 10/M/Z/2018

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania  więcej...

Nr sprawy: 9/M/Z/2018

Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych   w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania  więcej...

Nr sprawy: 8/M/Z/2018

Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych  w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty część  I, II  więcej...

Nr sprawy: 31/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. "Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej wraz z usługą prowadzenia i moderowania spotkania nt założeń do Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej połączonego z V posiedzeniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego w terminie 3 - 5 grudnia 2018 r."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 32/2018

Nazwa zadania: „Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy:   34/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 30/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i  reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.11.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy:   31/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 33/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część II  więcej...

Nr sprawy:   28/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.11.2018 r.

Przetarg nieograniczony  więcej...

Nr sprawy: 33/2018

Nazwa zadania: Usługa budowy repozytorium danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: DBA.54.02.02.2018

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert część I, II  więcej...

Nr sprawy: 31/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony  więcej...

Nr sprawy: 32/2018

Nazwa zadania: „Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy:   32/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 18 grudnia 2018 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej podczas trzech 2- dwudniowych Paneli Eksperckich w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania część I, II, III  więcej...

Nr sprawy: 30/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy: 26/2018

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.10.2018 r.

informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy:   27/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas trzech jednodniowych szkoleń w dniach 13.11.2018 r., 20.11.2018 r., 27.11.2018 r. oraz podczas olimpiady wiedzy dla młodzieży w dniu 30.11.2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/M/Z/2018   więcej...

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/M/Z/2018   więcej...

Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych   w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/M/Z/2018   więcej...

Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych  w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: DBA.54.02.02.2018

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 30/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i  reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   28/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 29/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2018 r.

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego   więcej...

Nr sprawy: DBA.54.02.02.2018

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   31/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych   więcej...

Nr sprawy: 29/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 31/2018

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy:   29/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w terminie 6-7 grudnia 2018 r., dla 42 osób.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa budowy repozytorium danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018” oraz , Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa budowy repozytorium danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018” oraz , Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2018 r.

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego   więcej...

Nr sprawy: DBA.54.02.02.2018

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   25/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas dwóch szkoleń, które odbędą się w terminach: 26 – 28 listopada 2018 r. (I szkolenie) i 28 – 30 listopada 2018 r. (II szkolenie)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 30/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 29/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa informatora do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 30/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i  reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe   więcej...

Nr sprawy: DBA.54.02.02.2018

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania część III, IV, V   więcej...

Nr sprawy:   28/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 27/2018

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia część I i II   więcej...

Nr sprawy:   26/US/2018
 
Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach  projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Usługa polegająca na wykonaniu materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu