|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

30.11.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zlecenia usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Sprawność instytucjonalna gmin województwa łódzkiego 2016”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 22/RPOPT.ROIS/2016

Zakup i dostawa realizowane w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 11/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.11.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy 35/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy 34/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 12/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 12 – 14 grudnia 2016 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2016 r.

Informacja o wyborze oferty część I, II, III   więcej...

Nr sprawy: 33/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 33/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 10/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. "Nastolatek jako ofiara i sprawca przemocy" w dniu 21 listopada 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe więcej...

Nr sprawy: 22/RPOPT.ROIS/2016

Zakup i dostawa realizowane w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 34/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy: 11/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy: 10/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. "Nastolatek jako ofiara i sprawca przemocy" w dniu 21 listopada 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej ...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego współfinansowanego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 33/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy 7/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia pn. „Zrozumieć dziecko z FAS”  w dniach: 17 – 18 listopada 2016 roku (I etap) oraz 08 – 09 grudnia 2016 roku  (II etap)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 8/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. «Nastolatek jako ofiara
i sprawca przemocy» w dniu 21 listopada 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.11.2016 r.

Wyjaśnienie treści SOPZ   więcej...

Nr sprawy: 21/RPOPT.ROIS/2016

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.11.2016 r.

Informacja o wyborze oferty więcej...

Nr sprawy 32/2016

Nazwa zadania: „Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego”